Konferencja i b2b matchmaking: „Circular Economy”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji oraz w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym (j. ang. circular economy).

Wydarzenie kierowane jest do firm planujących i realizujących projekty technologiczne w obszarach:

– zmniejszenie nakładów materiałowych i surowcowych;
– utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów przez jak
najdłuższy czas;
– minimalizacja wytwarzania odpadów;
– zastępowanie zasobów nieodnawialnych biomasą;
– ochrona oceanów i ziemi przed odpadami i śmieciami poprzez
rekultywację istniejących koncentratów, ograniczenie nowych
zanieczyszczeń i rozwój biodegradowalnych bioplastików

Do udziału zapraszamy firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim w ww. obszarach, a w szczególności te, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wydarzenie rozpocznie się już 3 września 2020 roku. Udział jest bezpłatny, jednak organizatorzy proszą o wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 28 sierpnia. Oficjalnym językiem wydarzenia jest j. angielski.

https://innovation-for-circular-transition.b2match.io/home