Miasta 2050

Celem konferencji „Miasta 2050”, jest prezentacja rozwiązań pozwalających tworzyć miasta nowoczesne i bliskie obywatelom, otwarte na własną i cudzą różnorodność. Konferencja odbędzie się 20 marca 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wstęp wolny.

Miasta 2050

Konferencja Miasta 2050 zgromadzi ekspertów z takich dziedzin jak foresight dla miast, współwytwarzanie, współzarządzanie, narzędzia technologiczne i społeczne, a skierowana jest do przedstawicieli polskich miast, instytucji samorządowych, administracji lokalnej, jak również do środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Celem tego wydarzenia nie jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć polskich miast, ale wybiegnięcie w przyszłość w poszukiwaniu śmiałych rozwiązań, które pozwolą nam budować miasto jutra – efektywne i atrakcyjne, poprzez dostarczenie najwyższej jakości praktycznej wiedzy i przykładowych rozwiązań, pozwalających budować nowoczesne i atrakcyjne miasta bez względu na ich wielkość. Prelegenci z kraju i zagranicy zaprezentują rozwiązania, które już dziś zmieniają sposób, w jaki myślimy o mieście, technologiach, jego zasobach i potencjale. Konferencja będzie wielowymiarowym doświadczeniem otwierającym możliwość poznania innowacji technologicznych i społecznych, które podnoszą jakość życia mieszkańców i generują oszczędności dla samorządów oraz stanowią inspirację dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i uczelni, gotowych współtworzyć swoje miasta.

Wszystkie pozostałe informacje o konferencji można znaleźć na stronie miasta2050.lublin.eu