COVID-19

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych

Znane są szczegóły dotyczące Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych. Pakiet ma na celu wsparcie lubelskiego biznesu i organizacji społecznych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.LUBELSKI PAKIET

1. Plan pomocy Dzierżawcom oraz Najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa*:

2. Pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięte skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID-19:

3. Pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID-19:

4. Wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Tarcza Antykryzysowa

logo Tarcza antykryzysowa

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

  1. Usługi realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  1. Usługi realizowane przez Miejski Urząd Pracy
  1. Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje oraz zasady naborów wniosków publikowane są na bieżąco na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wyodrębnione zostały również infolinie do udzielania informacji przedsiębiorcom pod numerami tel. 81 466 52 44, 81 466 52 41, 81 466 52 24, 81 466 52 57 oraz specjalnie dedykowany adres e-mail: tarcza@mup.lublin.pl. Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Tarcza Antykryzysowa