Rekrutacja do edycji 2023 dostępna na stronie Przedsiębiorczy Lublin!

Wyniki rekrutacji placówek oświatowych !

Zakończyliśmy rekrutację placówek do III edycji projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki❗ Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania🤗 – otrzymaliśmy prawie 6⃣0⃣ zgłoszeń! To wspaniały wynik – bardzo dziękujemy wszystkim za ogromne zainteresowanie👏

Niestety, zgodnie z założeniami projektu, ostatecznie tylko 15 placówek mogło zakwalifikować się do dalszego udziału.

Jesteście ciekawi, czy wśród nich jest Wasza placówka❓
Koniecznie sprawdźcie listę poniżej👇

🏫 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
🏫 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
🏫 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
🏫 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie
🏫 Przedszkole nr 52 w Lublinie
🏫 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
🏫 Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
🏫Szkoła Podstawowa nr 44 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.
🏫Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski W Lublinie
🏫Przedszkole Niepubliczne „Mali Giganci II” w Lublinie Małgorzata Juda
🏫Przedszkole nr 28 w Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza W Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Gratulujemy❗

Rekrutacja dla placówek oświatowych 2022

Rekrutacja dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Miasta Lublin trwa od 31 stycznia 2022 r. do 08 lutego 2022 r.

W celu dokonania zgłoszenia do udziału w projekcie ,,Przedsiębiorcze Dzieciaki” należy:
1) pobrać formularz deklaracji przystąpienia do projektu,
2) wydrukować, wypełnić i odesłać skan formularza do 08.02.2022 na adres: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń !

O placówkach zakwalifikowanych do projektu będzie można przeczytać na stronie: www.gospodarczy.lublin.eu

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rekrutacja dla firm oraz osób działających w obszarze sektora kreatywnego 2022

Rekrutacja Partnerów do udziału w projekcie trwa od 31 stycznia 2022 r. do 08 lutego 2022 r.

Partnerami mogą zostać firmy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, a także przedstawiciele przemysłów kreatywnych. Partnerzy projektu zobowiązują się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci na terenie firmy, bądź obszaru pracy osoby kreatywnej. Ze względu na obostrzenia możliwe jest również spotkanie z grupą dzieci w placówce. Grupy dzieci liczą ok. 25 osób.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza deklaracji uczestnictwa do dnia 08.02.2022 na adres: pdmochowska@lublin.eu

O wynikach rekrutacji każdy Partner projektu zostanie powiadomiony mailowo.

Kontakt:

Dla firm i osób z sektora przemysłów kreatywnych:

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu

Paulina Dmochowska
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 35
mail: pdmochowska@lublin.eu

Dla placówek oświatowych:

dr Małgorzata Chojak
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mail: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl

Projekt ,,Przedsiębiorcze Dzieciaki’’ realizowany przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wychodzi poza granice Polski! Partnerem tegorocznej edycji jest miasto Łuck z Ukrainy.

Na podstawie dotychczasowej, owocnej współpracy z Lublinem, miasto Łuck zaproponowało wspólną realizację pilotażowej, międzynarodowej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, odbywającej się jednocześnie w dwóch miastach: w Lublinie i Łucku.

W Lublinie od lat stawiamy na edukację przedsiębiorczości i widzimy realne efekty prowadzonych projektów. „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to projekt szczególny, cieszący się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony szkół, jak i przedstawicieli biznesu. Jesteśmy dumni, że nasz sukces został zauważony zagranicą, a Lublin staje się międzynarodową inspiracją w kreowaniu postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Łuck to nasze miasto partnerskie – tym bardziej cieszę się, że będziemy mieli szansę współpracować, tym razem na płaszczyźnie edukacyjnej – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Urząd Miasta Lublin współpracuje z miastem Łuck od 2005 r. realizując wspólne projekty transgraniczne w dziedzinie kultury, nauki, sportu, turystyki i gospodarki. Dodatkowo, w ramach dobrych praktyk transgranicznej współpracy akademickiej, urzędy miast Łuck i Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie aktywnie współpracują z Fundacją ,,Efekt Dziecka’’, działającą na rzecz innowacyjnego rozwoju edukacji dzieci w Ukrainie.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w obu miastach będzie realizowany równolegle, opierając się na takich samych założeniach. Różnić się będą jedynie maskotki projektu. W Łucku odpowiednikiem lubelskiego Koziołka-Biznesmena będzie obwoływacz miejski (w języku ukraińskim zwany klykun), który, podobnie jak koziołek w przypadku Lublina, jest symbolem miasta. Zgodnie z opracowanymi przez  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konspektami, w ramach projektu odbędą się spotkania warsztatowe ze studentami,  wizyty studyjne w firmach oraz spotkania z przedstawicielami przemysłów kreatywnych. Dzieciaki z Łucka odwiedzą firmy poznając gospodarczy aspekt miasta. Co ciekawe, w przypadku obu miast dzieci będą miały szansę zapoznania się z działalnością firmy Modern Expo, która posiada siedzibę zarówno w Lublinie, jak i w Łucku.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzbudził nasze zainteresowanie przede wszystkim kreatywnym, ale i praktycznym podejściem do edukacji przedsiębiorczości oraz możliwością nawiązania międzynarodowych kontaktów. Kluczowe w podjęciu współpracy było dla nas to, że projekt przynosi realne efekty. Działalność organizacji pozarządowej „Efekt Dziecka”, w której pracujemy, idealnie wpisuje się w cele tego projektu – mówi Anna Olkhova, Prezeska Organizacji.

Koordynatorem działań miejskich w Łucku jest Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Łuck we współpracy z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki. Organizacja pozarządowa „Efekt dziecka”, która jest inicjatorem wdrożenia projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w Łucku, po pomyślnej realizacji pilotażowej edycji, planuje przedstawić ją jako dobrą praktykę także w innych miastach Ukrainy.

Wierzymy, że wspólne wysiłki i praca w ramach projektu zbuduje długofalowe i strategiczne partnerstwo pomiędzy przedstawicielami środowisk biznesowych i instytucji edukacyjnych- mówi Borys Smal, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Łuck, miejski koordynator projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” w Łucku.

„Przedsiębiorcze dzieciaki” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.
Śledź Przedsiębiorcze dzieciaki na Facebooku i Instagramie!

Główne cele projektu:

 • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
 • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
 • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Uczestnicy:

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Mogą w nim brać udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Warsztaty:

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostanie przeprowadzonych 15 cykli bezpłatnych warsztatów dla 350 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin.

Każdy cykl składa się z pięciu tematycznych spotkań:

 • „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
 • „Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”
 • „Moja pasja, talent”
 • „Wizyta w firmie”
 • „Zakładamy własną firmę – eksperyment”

Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych animatorów – studentów pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystywana jest postać biznesowego Koziołka, który towarzyszy dzieciom przez okres realizacji projektu w danej szkole bądź przedszkolu. Efekty projektu zostają zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbywa się na początku czerwca danego roku. Biorą w nim udział dzieci i nauczyciele realizujący projekt, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz lubelskie firmy i osoby działające w sektorze kreatywnym. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotowuje fragment makiety Lublina, która zostaje wyeksponowana w miejskim Ratuszu.

W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostają również przeprowadzone dodatkowe spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej przez:

Narodowy Bank Polski, który w swoim oddziale w Lublinie realizuje zajęcia z tematyki oszczędzania i działalności banku centralnego dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat;

Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, które realizują warsztaty dla nauczycieli i studentów, biorących udział w projekcie;

Urząd Miasta, który w ramach zajęć dla studentów pedagogiki (przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) prezentuje gospodarczy wizerunek Lublina.

Projekt powstaje również dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koło Naukowego Planistów SmartCity działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dzięki temu, Przedsiębiorcze Dzieciaki mają szansę pokazać swoją wizję przyszłości Miasta oraz na Gali Finałowej stworzyć makietę miasta Lublin.

Nasz zespół:

 • mgr Monika Król – koordynatorka projektu Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin
 • dr Małgorzata Chojak – koordynatorka i ,,dobry duch projektu’’ Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • mgr Paulina Dmochowska – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin

Kontakt:

tel. 81 466 25 35, 81 466 25 00

W dniu 08 czerwca 2021 r. odbyła się finałowa gala podsumowująca II edycję „Przedsiębiorczych Dzieciaków”.

Przedsiębiorcze Dzieciaki w trakcie trwania projektu odwiedziły lubelskie firmy oraz osoby kreatywne, które ze swojej pasji uczyniły biznes.

Projekt Przedsiębiorcze Dzieciaki został zauważany przez koordynatorów programu dla dzieci Tom and Kery, który był emitowany w TVP ABC i dotyczy nauki języka angielskiego. W związku z tym w ramach projektu zorganizowano dla dzieci w formie online spotkania z bohaterami tej bajki, połączone z nauką języka angielskiego w sposób zabawy.

W ramach projektu dla chętnych dzieci odbyło się również spotkanie online z grupą dzieci z Cambridge, którzy w tej edycji pilotażowo dołączyli do projektu. W konsekwencji tego spotkania nawiązały się relacje koleżeńskie pomiędzy dziećmi z Polski i dziećmi z Anglii, którzy podczas spotkań online ćwiczyły język obcy.

Fundacja Primum Auxilium przeprowadziła w 15 grupach spotkania podczas, których najmłodsi słuchacze poznali co to jest pierwsza pomoc i jakie są zasady jej udzielania. Przedszkolaki nauczyły się jak postępować z poszkodowanymi przytomnymi i nieprzytomnymi, układać w pozycji bocznej- bezpiecznej, wykonywać masaż serca oraz jak rozmawiać z operatorem 112. Dodatkowo utrwalili sobie również inne numery alarmowe.

Dzieci w ramach tych spotkań chłonęły wiedzę niesamowicie szybko, świetnie się przy tym bawiąc.

Wierzymy, że te 3 tygodnie pełne zabawy, nauki i praktyki z podstaw pierwszej pomocy, zaowocują powołaniem do ratowania zdrowia i życia profesjonalnie w przyszłości.

W tym roku projekt Przedsiębiorcze Dzieciaki wyszedł poza granicę Lublina i zawitał do brytyjskiego Cambridge.

Dzieciaki z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Sobótki, dzięki Pani Paulinie Pankiewicz, która jako studentka brała udział w pilotażowej edycji projektu mogły poznać lubelskie firmy 🙂

Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki uczestniczyły w zajęciach tematycznych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

Podczas tych spotkań dzieci poznały skrót NBP, wygląd polskich monet i banknotów oraz poznały ich wartość.
Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat różnych sposobów oszczędzania pieniędzy.
Nie lada wyzwaniem było dla dzieci rozpoznanie władców, którzy są upamiętnieni na banknotach, w nagrodę każde dziecko pokolorowało swój pieniążek

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią oraz niestabilną sytuację, dotyczącą nauki w formie stacjonarnej, w tegorocznej edycji będą uczestniczyć wyłącznie dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówki”) w różnych placówkach oświatowych.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowość w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Lista placówek oświatowych zakwalifikowanych do tegorocznej edycji:

 • Przedszkole nr 5
 • Przedszkole nr 59
 • Niepubliczne Przedszkole Elfik
 • Przedszkole nr 64
 • Przedszkole nr 52
 • Przedszkole nr 75
 • Przedszkole nr 36
 • Zespół Przedszkolny nr 1
 • Przedszkole nr 37
 • Przedszkole nr 46
 • Przedszkole nr 86
 • Przedszkole nr 54
 • Przedszkole nr 13
 • Przedszkole nr 35
 • Przedszkole nr 50

W odniesieniu do firm:
W projekcie mogą wziąć udział firmy działające na terenie Miasta Lublin. Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci (grupa liczy maksymalnie 25 osób) na terenie firmy w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy pdmochowska@lublin.eu lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
O wynikach rekrutacji każda z firm zostanie powiadomiona mailowo.

Formularz dla firm

W odniesieniu do osób działających w obszarze sektora kreatywnego:
W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w sektorze kreatywnym. Osoba zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci w siedzibie placówki zakwalifikowanej do projektu lub we własnym miejscu pracy (grupa liczy maksymalnie 25 osób) w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy pdmochowska@lublin.eu  lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo.

Formularz dla przedstawicieli branży kreatywnej

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiła realizację projektu w roku 2020. Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki” jest innowacyjny w skali całego kraju. Uczestnicy projektu – dzieci w wieku wczesnoszkolnym – mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Projekt jest realizowany we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych. W 2019 r. udział wzięło w nim ponad 400 dzieci z 17 placówek oświatowych z Lublina, 21 nauczycieli oraz 21 studentów. Przeprowadzono 170 godzin zajęć lekcyjnych, zorganizowano 17 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach oraz spędzono ponad 40 godzin w halach produkcyjnych, gdzie dzieci na własne oczy mogły zobaczyć proces przygotowywania kultowych, lubelskich produktów lub przekonać się, jak wygląda praca na różnych stanowiskach. Jednak projekt to nie tylko liczby – to przede wszystkim niekończące się pomysły biznesowe i rozwój kreatywności, która w przyszłości przełoży się na rosnący poziom przedsiębiorczości wśród młodzieży i absolwentów wkraczających na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

We wtorek, 25 lutego 2020 r., w Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki ??
Podczas spotkania nauczyciele poznali cele i metodykę projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” oraz mieli okazji wysłuchać prezentacji nt. Lublina Gospodarczego. Spotkanie prowadziły Panie Monika Król, Honorata Kępowicz-Olszówka z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz dr Małgorzata Chojak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Do projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki w roku 2020 zakwalifikowały się następujące placówki oświatowe:

 • SP 28, kl. 1a
 • P 59, zerówka
 • SP 16, kl. 3 c
 • SP 16 , kl. 2f
 • SP 28, kl. 2e
 • Przedszkole Elfik, 6-7 lat
 • SP 50, kl. 2a
 • SP 29, kl. 3a
 • SP 1, kl. 1c
 • ZS 12, kl. 2g
 • P 22
 • P 5, gr. IV
 • P 64, gr 3
 • SKALA NSP
 • SP 5, kl. 1c

Gratulujemy!

W odniesieniu do firm:
W projekcie mogą wziąć udział firmy działające na terenie Miasta Lublin. Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci (grupa liczy maksymalnie 25 osób) na terenie firmy w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy acyfra@lublin.eu lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo.

Deklaracja uczestnictwa dla firm

W odniesieniu do osób działających w obszarze sektora kreatywnego:
W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w sektorze kreatywnym. Osoba zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci w siedzibie placówki zakwalifikowanej do projektu lub we własnym miejscu pracy (grupa liczy maksymalnie 25 osób) w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy acyfra@lublin.eu  lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo.

Deklaracja uczestnictwa dla osób kreatywnych

W dniu 06 czerwca 2019 r. odbyła się finałowa gala podsumowująca I edycję „Przedsiębiorczych Dzieciaków”.

Przedsiębiorcze Dzieciaki w trakcie trwania projektu odwiedziły lubelskie firmy oraz osoby kreatywne, które ze swojej pasji uczyniły biznes.

Każda grupa ,,Przedsiębiorczych Dzieciaków” odbywa wizytę w Narodowym Banku Polskim w Oddziale Okręgowym w Lublinie, gdzie poruszane są tematy dotyczące rynku, sprzedaży, popytu i podaży, ponadto dzieci poznają ,,potwora” inflacji. 

Przedsiębiorcze dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 31 uczestniczyły w zajęciach ,,zrób coś z niczego”. Powstały bardzo innowacyjne pomysły, a dzieci wykazały się spora kreatywnością.

Co to był za dzień! ? Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia „Poznajmy się”, podczas których uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie:

✅ podpisały umowę z Koziołkiem
✅ opowiadały Koziołkowi, kim chciałyby zostać w przyszłości
✅ Przygotowały Kącik Przedsiębiorczości, w którym zamieszkał ich nowy kolega – Biznesowy Koziołek o imieniu Wiesiek

W środę, 8 marca 2019, odbyło się spotkanie dla nauczycieli ze szkół, biorących udział w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki.??
Podczas spotkania nauczyciele i studenci uczestniczyli w prelekcji na temat Lublina Gospodarczego oraz całego projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki.

PLACÓWKI ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU:

Warunki kwalifikacji (równoważne):

 • lokalizacja na terenie Lublina,
 • wiek dzieci od 6 do 10 roku życia,
 • kolejność zgłoszeń.
 NAZWA PLACÓWKIGRUPA
1Niepubliczna Szkoła Podstawowa MontessoriKl. 1-3
2Szkoła Podstawowa im. B. ChrobregoII b
3Przedszkole nr 54Gr. IV
4Przedszkole nr 526-latki
5Szkoła Podstawowa nr 2I b
6Szkoła Podstawowa nr 18I a
7Przedszkole nr 14Grupa ŻABKI
8Katolicka Szkoła Podstawowa 
9Przedszkole nr 37Gr VII
10Szkoła Podstawowa nr 57I c
11Szkoła Podstawowa nr 51III e
12Szkoła Podstawowa nr 30 a
13Przedszkole nr 64Gr III
14Szkoła Podstawowa nr 31I b
15Szkoła Podstawowa nr 45III a
16Szkoła Podstawowa nr 16 
17Szkoła Podstawowa nr 21II d

W 2018 roku odbyła się edycja pilotażowa projektu. Zobacz jej przebieg w poniższej galerii zdjęć.

Organizatorzy

Partnerzy