MATCH

Miasto Lublin jako jeden z celów obecnej Strategii Lublin 2030 obrał wsparcie rozwoju kreatywności, innowacji i relacji pomiędzy ekosystemami gospodarczymi. Jedną z potrzeb na której przeciw wychodzimy jest rozwój współpracy pomiędzy rozpoczynającymi swoją drogę zawodową studentami kierunków kreatywnych w Lublinie a przedsiębiorstwami z naszego miasta. Inicjatywa MATCH to połączenie poszukujących doświadczenia studentów oraz przedsiębiorców poszukujących rozwiązań, które studenci mogą zapewnić.

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin wspólnie z Wydziałem Artystycznym UMCS zaproponował już w 2020 przedsiębiorcom możliwość wsparcia działalności ich firm poprzez bezkosztowe przygotowanie przez studentów kierunku grafika (specjalność grafika projektowa lub multimedia), w ramach swoich prac dyplomowych i zaliczeniowych, różnych realizacji  dostosowanych do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw.     

Studenci wykonywali m.in.:

  • projekt systemu identyfikacji wizualnej dla biura radcy prawnego;
  • animacje do zastosowania w reklamie firmy zajmującej się oświetleniem;
  • projekt całego systemu identyfikacji wizualnej dla aplikacji firmy zajmującej się hodowlą roślin;
  • spot reklamowy promujący akcję informującą o konieczności badań okresowych wśród mężczyzn;
  • dydaktyczna animacja dla Uniwersytetu Medycznego.

Studenci wykonywali powyższe dzieła w ramach swoich prac dyplomowych lub zaliczeniowych pod kierunkiem promotorów z Wydziałem Artystycznym UMCS.

Celem który chcemy dzięki tym działaniom osiągnąć jest wprowadzenie studentów na lokalny rynek pracy i zapoznanie ich z jego oczekiwaniami. Przedsiębiorcy dzięki tym działaniom matchującym mają możliwość poznania przyszłych pracowników, współpracowników i wzbogacić swoją firmę o nowe rozwiązania związane z promocją i reklamą. W tym roku rozszerzyliśmy zakres możliwości i włączyliśmy do realizacji naszego projektu Wydział Planowania Wnętrz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Studenci z kierunków kreatywnych obu uczelni rozpoczęli już współpracę z firmami Gala, SKENDE oraz IKEA.

W roku 2022 MATCH jest jednym z działań realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Projekty realizowane w ramach MATCH

Neony – IKEA

Studenci Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem opiekuna Pana Michała Ćwieka opracowują projekty pięciu neonów dla firmy IKEA.

Mural – IKEA

W ramach przygotowywanego konkursu dla studentów kierunków artystycznych powstanie projekt muralu w przestrzeni miejskiej. Założenia konkursu powstają we współpracy Wydziału Artystycznego UMCS, firmy IKEA oraz Urzędu Miasta Lublin.

Projekt graficzny aplikacji edukacyjnej- IKEA

Studenci Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem Pana Michała Ćwieka przygotowują projekt graficzny aplikacji edukacyjnej dla młodzieży. Aplikacja docelowo ma powstać dla firmy IKEA.

Prezentacje video – IKEA

Studenci Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem Pana Sławomira Plewko przygotują propozycje krótkich filmów reklamowych dla IKEA w „nieoczywistych” lokalizacjach.

Projekt identyfikacji graficznej „Strefa Psa” – SKENDE

Studenci Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem Pana Michała Ćwieka pracują nad projektem nowej identyfikacji graficznej „Strefy Psa” przy firmie SKENDE.

Wystawa rzeźb/instalacji w duchu zero waste – SKENDE

Studenci Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem opiekunów Piotra Zieleniaka, Wojciecha Mendzelewskiego, Alicji Kupiec, Oliwii Beszczyńskiej, Radosława Skóry, Zbigniewa Stanucha, Karola Pomykały przygotują wystawę w idei „ZERO WASTE” promującej postawy ekologiczne. Materiały (odpady do recyklingu) niezbędne do przygotowania rzeźb oraz instalacji zapewni firma SKENDE w drodze zbiórki wśród klientów galerii.

Tablica informacyjna „inaczej” – SKENDE

Studenci Wydziału Planowania Przestrzeni WSPiA w Lublinie pod kierunkiem opiekuna Pana Eliasza Gola opracują projekt innowacyjnej i kreatywnej tablicy służącej do komunikacji w firmie SKENDE.

Projekt wykorzystania przestrzeni dla projektantów – GALA

Studenci Wydziału Planowania Przestrzeni WSPiA w Lublinie pod kierunkiem opiekuna Pani Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej przygotują dla firmy GALA projekty wykorzystania przestrzeni dla projektantów.

Projekt przestrzeni wspólnej – GALA

Studenci Wydziału Planowania Przestrzeni WSPiA w Lublinie pod kierunkiem opiekuna Pani Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej przygotują projekty wykorzystania przestrzeni wspólnej w firmie GALA z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku oraz punkt gastronomiczny.

Projekt wizualizacji „Targ Regionalny”- GALA

Studenci Wydziału Planowania Przestrzeni WSPiA w Lublinie pod kierunkiem opiekuna Pani Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej przygotują projekty identyfikacji graficznej oraz wykorzystania przestrzeni do cyklicznego „Targu Regionalnego”, który odbywa się w budynku firma GALA.

Plac Hogenberga – wizualizacja placu oraz projekt wykorzystania przestrzeni – GALA

Studenci Wydziału Planowania Przestrzeni WSPiA w Lublinie pod kierunkiem opiekuna Pani Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej opracują projekty wykorzystania przestrzeni oraz wizualizacje dla planowanego w przyszłości Placu Hogenberga na działce będącej własnością firmy GALA.