Raporty

Przyszłość rynku pracy. Polska perspektywa. Badanie PwC „Upskilling Hopes & Fears 2021”

Myśląc o pracy w przyszłości 37% pracowników w Polsce jest pozytywnie nastawiona do zmian – są podekscytowani nowymi możliwościami (21%) albo przynajmniej pewni, że odniosą sukces (16%). Jednocześnie 40% obawia się tego, co przyniosą kolejne lata. Na świecie grupa optymistów, którzy widzą przyszłość rynku pracy w jasnych barwach, jest znacznie większa (50%), choć nadal co trzeci respondent wyraża zaniepokojenie.

57% aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy, ale pytani o to, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45% badanych odpowiedziało przecząco, a 38% twierdząco. Jesteśmy zatem dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy na świecie, gdzie te proporcje wyglądają odwrotnie – odpowiednio 31% i 45%.  

Co więcej, 53% pracowników w Polsce twierdzi, że jest mało prawdopodobne, by w najbliższych 5 latach postęp technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje. Na świecie grupa wyrażająca takie samo przypuszczenie jest dużo mniejsza i wynosi 39%, czyli dokładnie tyle samo ile uznających ten scenariusz za prawdopodobny. Ponad połowa badanych w Polsce (52%; na świecie 59%) spodziewa się, że zmiany technologiczne pozytywnie wpłyną na perspektywę ich zatrudnienia w przyszłości.  

Głównym czynnikiem, który zmieni rynek pracy w ciągu 3-5 lat, jest zdaniem ponad połowy badanych w Polsce (51%) właśnie szybki postęp technologiczny. Na drugim miejscu (49% odpowiedzi) znalazła się zmiana preferencji pracowników, w tym chęć do pracy zdalnej i/lub hybrydowej, a dalej zmiany demograficzne (43%) oraz niedobór zasobów naturalnych i zmiany klimatu (42%).

Opracowanie wyników Raportu znajduje się na stronie PwC

Raport globalny jest dostępny na stronie https://www.pwc.com/hopes-fears

Raport Płacowy Antal 2021

Za nami rok pełen wyzwań, a na horyzoncie już rysują się kolejne – zmieniające się otoczenie ekonomiczne i prawne, postawy i oczekiwania pracowników. Nowe technologie przekładają się na ewolucję procesów HR. Z miesiąca na miesiąc prognozy dotyczące planu zatrudnienia firm ulegają zmianie.

Przedsiębiorstwa często decydują się na rekrutację ad hoc, poszukując pracowników, którzy jak najlepiej spełnią potrzeby firmy w obecnej sytuacji. Z jednej strony pracodawcy stoją czasami przed koniecznością redukcji etatów, z drugiej, w świetle najnowszych danych Antal, 91% firm planuje nowe inwestycje na lata 2021-2022 i aby je zrealizować, będą musiały zatrudnić pracowników posiadających coraz trudniej dostępne kwalifikacje. Kluczowe kompetencje, których firmy będą poszukiwały u kandydatów, to znajomość nowoczesnych technologii oraz analityczne, kreatywne i nieszablonowe myślenie. Niewątpliwie wynagrodzenia w tym obszarze będą rosnąć.

Dodatkowo mamy do czynienia ze zmianą specyfiki pracy – home office, zdalny onboarding, komunikacja wewnętrzna w nowym środowisku. Pracownicy z pewnością będą oczekiwać dostępności pracy zdalnej i udogodnień z tym związanych oraz gwarancji bezpieczeństwa podczas pracy stacjonarnej.

Najważniejsza lekcja dla biznesu jest taka, że nie można spoczywać na laurach, kiedy wydaje się, że sytuacja jest ustabilizowana. Doświadczenia tego roku uświadomiły nam, jak nieprzewidywalne mogą być zmiany.

Na wyzwania rynkowe staramy się odpowiadać, służąc doświadczeniem w przeprowadzeniu digitalizacji działań rekrutacyjnych i employer brandingowych, prowadzeniem dialogu między specjalistami a pracodawcami oraz wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak np. rekrutacja crowdstaffingowa, remote process outsourcing, czy po prostu badając trendy i zwiększając ich świadomość na rynku pracy. Ostatniemu z wymienionych celów ma służyć niniejszy raport.