Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności

Konkurs w celu wsparcia przedsiębiorczości

Konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności” ma na celu zachęcenie rzemieślników i przedsiębiorców kreatywnych do otwierania pracowni na terenie rewitalizowanym poprzez dofinansowanie otwarcia pracowni. Zgodnie z założeniami konkursu preferowane będą propozycje charakteryzujące się innowacyjnością, a także propozycje otwarcia pracowni, które umożliwią rozwój umiejętności i wiedzy mieszkańców Lublina.

W Konkursie mogą wziąć udział:

  • przedsiębiorcy działający na Terenie rewitalizowanym, którzy chcą rozszerzyć zakres prowadzonej działalności poprzez otwarcie dodatkowego lokalu spełniającego wymogi definicji Pracowni rozwoju rzemiosła artystycznego;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność poza Terenem rewitalizowanym, którzy planują otworzyć na Terenie rewitalizowanym Pracownię rozwoju rzemiosła artystycznego.