Szyldy

Urząd Miasta Lublin, przy wsparciu organizacji pozarządowych, prowadzi szereg działań mających na celu ożywienie gospodarcze obszaru Śródmieścia, ze szczególnym uwzględnieniem ulic Lubartowskiej, Zamojskiej oraz ulic przyległych. Niegdyś główne ulice handlowe w Lublinie, obecnie straciły na znaczeniu ze względu na pojawienie się w mieście galerii handlowych, a co za tym idzie zmieniły się nawyki konsumentów.

Przykładem działań mających za zadanie rewitalizację terenu jest systematyczna wymiana szyldów we współpracy z przedsiębiorcami.