Startupy

Lubelski Klub Biznesu wraz z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin rozpoczyna działalność Akademii Mentora. Dedykowana jest wszystkim startupom, które chcą rozwijać swój pomysł na biznes. Pomoże w tym grupa menadżerów-mentorów, którzy będą dzielili się swoim doświadczeniem, umiejętnościami oraz know-how.

 • w Akademii bierze udział ok. 20 doświadczonych menedżerów –  mentorów;
 • każdy z Mentorów poprowadzi 1 proces mentoringowy z wybranym Mentee;
 • proces zaplanowany jest na 6 sesji trwających od 60 do 90 min;
 • odstęp pomiędzy sesjami to 2- 3 tygodnie, a czas trwania całego procesu to ok. 4 miesiące;
 • Mentee zostaną wybrani na podstawie aplikacji zgłoszeniowych;
 • miejsce i czas prowadzenia sesji do ustalenia pomiędzy Mentorem i Mentee;
 • sesje prowadzone będą z przestrzeganiem Globalnego Kodeksu Etycznego;
 • udział w programie jest bezpłatny.

Kontakt:

Sylwia Kuś
tel. kom. 572 341 528
e-mail: sylwia.kus@lkb.lublin.pl

ŁADNO Pracownia

Lubartowska 30A/21, 20-400 Lublin

Ładno Pracownia

ul. Nadbystrzycka 38A, 20-501 Lublin

ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin

tel. 81 534 61 00

www.lpnt.pl

Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

tel. 690 900 633

e-mail: info@alter.info.pl

http://www.alter.info.pl/

ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

tel. 883 639 313

tel. biuro@inkubator.lublin.pl

http://inkubator.lublin.pl/

Związkowa 26, 20-148 Lublin

tel. 81 463 60 70

e-mail: konsulting@netrix.com.pl

ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin

tel. 81 440 03 14

e-mail: info@business.link

https://business.link/pl/lublin/

ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin

tel. 81 447 59 09, 797 271 435

e-mail: biuro@softwarecamp.pl

http://softwarecamp.pl/oferta/coworking-lublin/

ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00 wew.6

e-mail: biuro@inkubator-lublin.pl

http://inkubator-lublin.pl/oferta/lokale-pod-wynajem1/

ul. Tomasza Zana 39a, 20-634 Lublin

tel. 722 202 010

http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/offices/lublin

Creative Business Cup jest konkursem dla startupów, którego światowy finał co roku odbywa się w Kopenhadze. W sieci Creative Business Cup zrzeszonych jest ponad 70 krajów. Miasto Lublin Partnerem Krajowym konkursu zostało w 2017 r. Miasto Lublin organizuje finał krajowy, którego zwycięzca w nagrodę otrzymuje w pełni opłacony wyjazd na światowe finały. Uczestnictwo w wydarzeniu w Kopenhadze stanowi dla startupów możliwość zaprezentowania się przed inwestorami zainteresowanymi zarówno światowym, regionalnym, jak i lokalnym rynkiem kreatywnym.

Zwycięzcy poprzednich edycji:

 • 2017 – Aero Tower
 • 2018 – ArtApp
 • 2019 – Prevlly
 • 2020 – Renderro
 • 2021 – FemiBOX

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://www.creativebusinesscup.com/

Kontakt w sprawie konkursu:
Diana Ciszewska
diana.ciszewska@lublin.eu
81 466 25 35

Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-262
Adres www: iph.lublin.pl
Email: biuro@iph.lublin.pl

Izba przemysłowo-handlowa w Lublinie powstała w 1929 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego, skupiającą firmy  z województwa lubelskiego. Izba działa w interesie zrzeszonych w niej firm i przedsiębiorców. Reprezentuje opinie środowiska biznesowego, oraz chroni interesy gospodarcze firm. Promuje firmy członkowskie, realizując usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. Działalność Izby przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby. Izba   Przemysłowo Handlowa, kształtuje i współrealizuje regionalną politykę gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem regionu Lubelszczyzny.

Adres: ul. Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-262
Adres www: lpnt.pl
Email: biuro@lpnt.pl

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. to organizacja działająca przy Samorządzie Województwa Lubelskiego i współpracująca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Ma za zadanie ułatwić przepływ wiedzy i doświadczenia między biznesem a nauką. Pomaga początkującym przedsiębiorcom stawiać pierwsze kroki w prowadzeniu własnej działalności, udostępniając im na korzystnych warunkach infrastrukturę techniczną i nieruchomości, a także uczestnicząc w transferze technologii. LPNT przeprowadza ponadto bezpłatne szkolenia, udostępnia sale konferencyjne, organizuje wydarzenia i konkursy dla właścicieli start-upów, oferuje pomoc w zakresie księgowości, prawa i marketingu.

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 53 (1. piętro)
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-076
Adres www: www.lucreate.pl
Email: kontakt@lucreate.pl

Fundacja Rozwoju Designu LuCreate to organizacja działająca na rzecz rozwoju designu w regionie. Do jej zadań należy przede wszystkim budowanie relacji między zdolnymi, kreatywnymi projektantami a środowiskiem kultury, biznesu i społeczności lokalnych, poprzez różnego rodzaju projekty i wydarzenia. Fundacja działa na zasadzie coworkingu, który zrzesza specjalistów z branży kreatywnej. Projektanci świadczą usługi na rzecz organizacji, instytucji, firm i jednostek terytorialnych w zakresie przestrzeni miejskiej, architektury, wzornictwa przemysłowego, wizerunku marki i designu wnętrz. Fundacja Rozwoju Designu LuCreate zajmuje się także aktywnie edukacją w dziedzinie designu i promocją projektów, projektantów oraz produktów.

Adres: Plac Litewski 2
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-080
Adres www: www.lkb.lublin.pl
Email: lkb@lkb.lublin.pl

Lubelski Klub Biznesu działa od 2000 roku, kiedy to grupa lubelskich przedsiębiorców podjęła działania w kierunku utworzenia apolitycznej, niezależnej i dobrowolnej organizacji, która zrzeszałaby przedsiębiorców z całego regionu. Aktualnie do klubu należy 300 członków. Celem instytucji jest inicjowanie i zacieśnianie stosunków w lokalnym biznesie. Szczegółowe zadania Lubelskiego Klubu Biznesu to udzielanie profesjonalnych porad w zakresie prawa, informatyki oraz ubezpieczeń, organizacja szkoleń, kursów i konferencji biznesowych, a także poszukiwanie partnerów do współpracy. Lubelski Klub Biznesu oferuje również pomoc w obniżaniu kosztów działalności poprzez zakup wspólnych ubezpieczeń na życie i majątkowych, usług telefonii komórkowej, zakup wody źródlanej czy paliw.

Adres: ul. Chopina 5
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-026
Adres www: www.lir.com.pl
Email: biuro@lir.com.pl

Lubelska Izba Rzemieślnicza to organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, która zrzesza cechy i rzemieślników. Misją instytucji jest reprezentowanie zrzeszonych rzemieślników i organizacji, a także wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła w regionie. Ponadto do zadań Lubelskiej Izby Rzemieślniczej należy niesienie swoim członkom pomocy instruktażowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Dotychczas Izba przeprowadziła kilkaset egzaminów w kilkudziesięciu zawodach.

Adres: ul. Weteranów 24B
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-044
Numer telefonu: 81 528 25 60

Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny została powołana do życia w 2007 roku z inicjatywy przedstawicieli kilku instytucji otoczenia biznesu oraz niezależnych ekspertów w dziedzinie gospodarki. Misją Rady jest aktywne i skuteczne wspieranie rozwoju gospodarczego w regionie. Cele realizuje poprzez przygotowywanie opinii, stanowisk i ekspertyz dotyczących działań administracji samorządowej i rządowej w sprawie rozwoju regionu, a także udostępnianie ich wyników społeczeństwu Lubelszczyzny. Poza tym Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny stanowi organizację doradczo-konsultacyjną przy organach administracji rządowej i samorządowej.

Adres: ul. T. Zana 41
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-601
Adres www: www.lfr.lublin.pl
Email: lfr@lfr.lublin.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju to jedna z najstarszych w Polsce i Europie Środkowej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powstała w 1991 roku z inicjatywy instytucji, których misją było wsparcie rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. Do fundatorów należeli Wojewoda Lubelski, Gmina-Miasto Lublin oraz kilka banków i instytucji finansowych. Do dziś Fundacji przyświecają te same cele. Poprzez organizowanie szkoleń, świadczenie usług doradczych, wydawanie poręczeń kredytowych i gwarancji, udzielanie pożyczek, wsparcie venture capital, zdobywanie dotacji z funduszy EU i kojarzenie przedsiębiorców, organizacja działa na rzecz rozwoju regionu i lokalnych przedsiębiorstw.

Adres: ul. Wojciechowska 9A
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-704
Adres www: www.lawp.eu
Email: lawp@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości została stworzona w celu wykonywania zadań związanych z realizacją I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Po zakończeniu projektu rozpoczęła realizację zadań z zakresu informowania i promocji z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Agencja odpowiedzialna jest za przyjmowanie i opiniowanie wniosków oraz planów projektów. Spośród zgłoszeń wybiera te, które otrzymają dofinansowanie z funduszy Programu. Udziela również akredytacji wykonawcom usług doradczych.

Adres: ul. Rzemieślnicza 10
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-716
Adres www: www.klubodpowiedzialnegobiznesu.pl
Email: biuro@gielda-eventow.pl

Klub Odpowiedzialnego Biznesu, dawniej znany jako Klub Sponsora, to organizacja, która działa na zasadzie cyklicznych spotkań aktywnych przedsiębiorców z całego regionu. Członkowie spotykają się, aby wymienić doświadczenia, wysłuchać prelekcji, poznać innych przedsiębiorców z różnych branż, szukać inspiracji w rozwoju własnej firmy czy wsparcia w realizacji projektów. W spotkaniach Klubu uczestniczą lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz lokalnych i mediów, a także pracownicy agencji eventowych.

Adres: ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-325
Adres www: www.fundacja.lublin.pl
Email: biuro@fundacja.lublin.pl

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny działa od 1993 roku. Przez lata funkcjonowania nawiązała setki kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, szkołami wyższymi, samorządami terytorialnymi, a także instytucjami działającymi na rzecz budowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi działania w kierunku wsparcia inicjatyw dążących do wzmocnienia kapitału ludzkiego we współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi instytucjami rynku pracy. Poza tym organizacja poprzez swoje inicjatywy popiera rozwój integracji europejskiej, rolnictwa i obszarów wiejskich, nauki, techniki i innowacji, ochrony środowiska naturalnego oraz nauki i kultury.

Adres: ul. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-126
Adres www: www.rozwojlokalny.pl
Email: fundacja@rozwojlokalny.pl

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego to organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie rozwoju w regionie, działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie współpracy z instytucjami w kraju i na arenie międzynarodowej. Działanie fundacji opiera się na doradztwie i przeprowadzaniu szkoleń dla przedsiębiorstw prywatnych, rolników, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Poza tym organizacja zajmuje się sporządzaniem analiz, ekspertyz i raportów, a także prowadzeniem i finansowaniem prac naukowo-badawczych. Do zadań fundacji należy ponadto inicjowanie i utrzymywanie kontaktu z organizacjami w kraju i za granicą.

Adres: ul. Bursaki 18
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-150
Adres www: www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-lubelska/
Email: miroslawa.galan@bcc.org.pl

Business Centre Club to organizacja ogólnopolska, która została założona w 1991 roku. Należy do najbardziej prestiżowych polskich klubów biznesowych zrzeszających indywidualnych pracodawców. Do BCC należy ponad 2500 podmiotów z różnych branż. Wśród członków zaleźć można międzynarodowe korporacje, firmy telekomunikacyjne, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe, producentów z różnych dziedzin wytwórstwa, kancelarie prawne, koncerny wydawnicze, a także uczelnie wyższe. Na Lubelszczyźnie działa Loża Lubelska BCC, jedna z 24 lóż w całej Polsce.

Adres: ul. Żwirki i Wigury 6
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-029
Adres www: www.bnipolska.pl
Email: biuro@bnipolska.pl

BNI to organizacja ogólnopolska. Pod jej nazwą działają lokalne grupy przedsiębiorców, chcących nawiązać relacje biznesowe z innymi firmami w regionie. Podstawą funkcjonowania organizacji jest networking. W regionie lubelskim działa BNI Fortuna. Jej członkowie spotykają się w każdy wtorek o godzinie 7:00 na śniadanie. W trakcie spotkania wymieniają doświadczenia, rekomendują rozwiązania, prezentują zrealizowane projekty, a tym samym zacieśniają relacje biznesowe. Dołączenie do BNI możliwe jest poprzez nawiązanie kontaktu mailowego lub za pomocą mediów społecznościowych.

Adres: ul. T.Zana 29/XXI
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-601
Adres www: pracodawcy.lublin.pl
Email: biuro@pracodawcy.lublin.pl

Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej został założony w 2002 roku jako organizacja o charakterze gospodarczo-społecznym, zrzeszająca przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego. Misją związku jest niesienie swoim członkom pomocy w realizacji projektów gospodarczych. Do najważniejszych dziedzin ważnych dla biznesu, w których ZWZL oferuje wsparcie, należą: prawodawstwo, integracja z Unią Europejską, system podatkowy, sfera finansów publicznych i handel zagraniczny. Związek współpracuje z władzami administracyjnymi i samorządowymi, a także organizacjami okołogospodarczymi. Uwagę poświęca również poprawnym stosunkom pracy w zrzeszonych przedsiębiorstwach.

Adres: ul. Dolna 3-go 8/9
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-079
Adres www: rig.lublin.pl
Email: info@rig.lublin.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie działa od 1993 roku. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Jako niezależna organizacja samorządu gospodarczego zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców z całego województwa lubelskiego. Aktualnie należy do niej ponad 130 członków. Do najważniejszych zadań Izby zaliczyć można reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców w środowisku biznesowym, a także przed władzą rządową i samorządową. RIG organizuje seminaria, wykłady, konferencje, konkursy, szkolenia, współorganizuje targi i wystawy gospodarcze, a także branżowe spotkania integracyjne. Poza tym Izba świadczy usługi doradcze w zakresie prawa, finansów i ekonomii dedykowane swoim członkom.

Adres: ul. 1-go Maja 16
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-410
Adres www: www.prywatni.lublin.pl
Email: biuro@prywatni.lublin.pl

Organizacja Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan została założona w 2001 roku. Jest reprezentantem na Lubelszczyźnie ogólnokrajowej, prestiżowej Konfederacji Lewiatan. Instytucja zrzesza lubelskich przedsiębiorców z różnych branż. Do jej najważniejszych zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych pracodawców, a także nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi krajowymi oraz zagranicznymi stowarzyszeniami przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń. Organizacja realizuje szkolenia, konferencje, konsultacje społeczne i spotkania branżowe.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38 H
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-618
Adres www: www.lfp.biz.pl
Email: info@lfp.biz.pl

Lubelskie Forum Pracodawców funkcjonuje już od 1991 roku jako niezależna i samorządna organizacja pracodawców zrzeszająca członków na zasadzie dobrowolności. Do zadań instytucji należy ochrona praw i dobrego mienia, a także reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Działania podejmowane przez Forum mają promować przedsięwzięcia członków, a w sprawach dotyczących miasta i regionu przedstawiać ich interesy. Do ważnych zadań instytucji należy inicjowanie i podtrzymywanie relacji z innymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców, a także z podobnymi instytucjami zagranicznymi. Ponadto organizacja oferuje pomoc w przypadku jakichkolwiek trudności ekonomicznych czy prawnych, które pojawią się w działalności gospodarczej któregokolwiek z członków.

Adres: ul. Rynek 2
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-111
Adres www: izba.lublin.pl
Email: izba@izba.lublin.pl

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie to organizacja samorządu rzemiosła o charakterze społeczno-zawodowym. Pełni funkcję federacji pracodawców, zrzeszając na zasadzie dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki. Do zadań Izby należy ochrona praw oraz reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych jednostek. Poza tym instytucja udziela swoim członkom pomocy doradczej i instruktażowej w zakresie prawa, ekonomii, podatków i finansów. Izba przeprowadza ponadto egzaminy kwalifikacyjne, a także organizuje kursy zawodowe.

Informacje o potencjale ekosystemu startupowego w Lublinie dostępne są na stronie explore-lublin