Raport ABSL: ponad 400 tys. zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Z najnowszego raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022” wynika, że wzrost w tej branży był większy niż przewidywano. Dziennie powstawało 130 miejsc pracy, średnio 75 z nich przypada na miejsca wysokospecjalistyczne. W lubelskich centrach usług biznesowych pracuje aktualnie 8,5 tys. osób.

Z Raportu wynika również, że na koniec I kwartału 2022 r. w Polsce działało ponad 1 714 centrów usług biznesowych reprezentujących 1 068 firm, w tym podmioty z branży BPO, SSC/GBS, IT oraz R&D. Zatrudniały one 400 300 osób, co jest wzrostem o 11,6% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że w drugim roku pandemii powstało blisko 42 tys. nowych miejsc pracy. Warto dodać, że działalność w ubiegłym roku rozpoczęło 46 nowych centrów, w których powstało 6 400 nowych miejsc pracy.

W ciągu ostatnich dwóch lat rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, czego potwierdzeniem jest rekordowy wzrost eksportu usług biznesowych. Sektor wyjątkowo szybko i zwinnie dostosował się do okoliczności. Ewoluowały modele biznesowe, doskonalono plany zapewniające ciągłość operacyjną, koncentrowano się na wartościach. Elastyczność i szybkość adaptacji do zmian pozwoliła na spektakularny wzrost sektora, głównie za sprawą reinwestycji, a to oznacza, że potrafiliśmy wykorzystać szanse i przekonać globalne firmy do zwiększenia inwestycji w Polsce. Tę pracę w największym stopniu wykonali menedżerowie zarządzający centrami wraz ze swoimi zespołami. Stanowią oni nieocenione wsparcie dyplomacji gospodarczej – mówi prezes ABSL Janusz Dziurzyński.

Czynniki wpływające na wzrost i transformację branży to m.in.:

  • globalizacja działalności gospodarczej i rosnąca internacjonalizacja firm, powstawanie globalnych łańcuchów wartości,
  • rosnąca popularność outsourcingu ze względu na korzyści jakie zapewnia ten sektor, przejście z offshoringu na onshoring/back-shoring i nearshoring,
  • rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju wiedzę technologiczną, zwłaszcza związaną z nowymi technologiami, w tym informatycznymi,
  • rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, administracyjnych i regulacyjnych,
  • coraz większy nacisk na usługi i niematerialne elementy produkcji i produktów w gospodarce opartej na wiedzy,
  • przyspieszona transformacja cyfrowa.

Liderzy branży

Najwięcej nowych podmiotów przybyło w Warszawie i Trójmieście (po 9), Katowicach i GZM (6) oraz w Krakowie (5). Obecnie 72 proc. wszystkich centrów należy do inwestorów zagranicznych, pochodzących z 46 państw. Co piąta firma z listy Fortune Global 500 otworzyła w Polsce centrum usług.

Warszawa pozostaje także liderem pod względem liczby aktywnych centrów usług biznesowych. Na koniec I kwartału 2022 r. działało tam 330 podmiotów. Za liderem uplanował się Kraków (261), Wrocław (208), Trójmiasto (184), Katowice i GZM (126), Poznań (125) i Łódź (101). Lublin plasuje się na 8 miejscu z 66 centrami przed Szczecinem, Bydgoszczą i Rzeszowem.

Wysokospecjalistyczne usługi biznesowe

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce tworzy obecnie miejsca pracy w 1 714 centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D).

Systematycznie wzrasta stopień złożoności realizowanych usług. Rośnie rola kompleksowych procesów i dalsze przechodzenie do middle- i front office, generujących wyższą wartość dodaną. Do Polski przenoszone są funkcje globalne. Po raz pierwszy udział wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy (KIBS) przekroczył 50 proc. wszystkich usług realizowanych w centrach w Polsce. Jest to wynik wyższy o 6,5 pkt proc. niż przed pandemią.

– Lublin jako jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce wschodniej oferuje dużą pulę wysoko wykwalifikowanych talentów, co czyni go oczywistym wyborem na lokalizację siedziby firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, która jest jedną z priorytetowych specjalizacji gospodarczych ujętych w Strategii Lublin 2030. Potencjał akademicki miasta, obok jego rosnącej dostępności komunikacyjnej, wymieniany jest jako jedna ze znaczących przewag lubelskiej gospodarki. W Lublinie działa dziewięć uczelni kształcących obecnie niemal 65 tys. studentów. Miasto znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod względem poziomu umiędzynarodowienia szkół wyższych – prawie 13% studentów to studenci zagraniczni. Lokalny rynek pracy co roku zasilany jest przez blisko 15 tys. absolwentów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie w wiodących firmach m.in. z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i technologii informatycznych. – podsumował dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Pełny raport do pobrania

***

Raport ABSL 2022 powstał w oparciu o unikalną, kompleksową i systematycznie aktualizowaną bazę danych centrów usług biznesowych w Polsce, prowadzoną przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), oraz wyniki badania CAWI przeprowadzonego wśród liderów branży w okresie styczeń-luty 2022 r. Otrzymano dwieście odpowiedzi od menedżerów, reprezentujących 44,8% całkowitego zatrudnienia w sektorze w Polsce na koniec I kwartału 2022 r. W raporcie położono szczególny nacisk na dostępność pracowników wykwalifikowanych i perspektywy transformacji.