Konferencja turystyki medycznej i prozdrowotnej

Konferencja turystyki medycznej i prozdrowotnejMiasto Lublin jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna zaprasza przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane rozwojem turystyki medycznej przyjazdowej w Europie Wschodniej do uczestnictwa w konferencji „Health and Medical Tourism Summit  Eastern Europe 2018”, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Lublinie.W konferencji weźmie udział 250 uczestników z ponad 25 państw, […]

Nowa inwestycja firmy Jadar w Lublinie

Zakład produkcyjny, Dział Sprzedaży, Biuro Projektowe oraz Ogród Wystawowy na powierzchni 2,6 ha to nowa inwestycja firmy Jadar w Lublinie przy ul. Metalurgicznej. Wartość inwestycji wyniosła 35 mln zł.Jedna z najbardziej prestiżowych marek w segmencie budownictwa, funkcjonująca na polskim rynku już od blisko 30 lat, oficjalnie rozpoczyna działalność swojej nowej inwestycji w Lublinie. Obecnie firma […]

Możliwość testów w ramach programu ProVa Health

Gmina Lublin, jako partner projektu ProVa Health współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza przedsiębiorstwa spełniające kryterium MŚP do aplikowania o możliwość walidacji produktów lub usług z obszaru medycyny i zdrowia w środowisku międzynarodowym w państwach Regioniu Morza Bałtyckiego.Jeżeli Państwa firma zalicza się do kategorii MŚP […]

„Nie ma problemu ze znalezieniem pracy w Lublinie”

Kampania „Pracuję w Lublinie”, jest oparta na prawdziwych historiach osób, które bez większych problemów znalazły zatrudnienie zgodne z ich wykształceniem w lubelskim przemyśle. Jedną z jej bohaterek jest pani Ewa Izdebska, która na co dzień zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych.Pani Ewo, jak Pani trafiła do lubelskiego przemysłu? Urodziłam się w Lublinie, chodziłam tutaj do szkoły […]

Pracuję w Lublinie

W Lublinie działa kilkaset firm z różnych gałęzi przemysłu, które łącznie zatrudniają blisko 18 tys. osób, a wiele z nich wciąż poszukuje pracowników. Miasto Lublin startuje z kampanią skierowaną do mieszkańców miasta i regionu „Pracuję w Lublinie”, która ma przybliżyć sektor lubelskiego przemysłu i pokazać możliwości zatrudnienia w firmach z Lublina, których szybki rozwój w […]

Lubelskie Wyżyny Gospodarcze – wizja rozwoju gospodarczego miasta

Lubelskie Wyżyny Gospodarcze to powstała w lubelskim ratuszu koncepcja kompleksowego opisu oraz wizji rozwoju funkcjonujących w mieście dużych ekosystemów gospodarczych tworzących ekonomiczny krajobraz miasta. Kreują go zarówno tradycyjne branże, mające swoje źródła w industrialnym dziedzictwie Lublina – przemyśle elektromaszynowym, lotniczym, chemicznym i spożywczym, jak i nowoczesne gałęzie przemysłu i usług oparte na technologiach informacyjnych, kapitale […]

Co dalej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi?

Ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji jest procedowana w Sejmie i najprawdopodobniej zostanie uchwalona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Obecnie jest na etapie prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.Ustawa diametralnie zmienia system wsparcia nowych inwestycji w Polsce, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W chwili obecnej, wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dostępne jest tylko dla […]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawowy dokument mający ustalić politykę przestrzenną Miasta Lublin na najbliższe lata został ponownie udostępniony do wglądu. Jest to kolejny etap konsultacji społecznych w sprawie tego, jak Lublin będzie wyglądał w przyszłości. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  wiąże prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Obecnie obowiązuje studium […]

Lublin miastem zrównoważonym

Zrównoważony rozwój Lublina w obszarach społeczeństwa, środowiska i gospodarki, który ma na celu trwałą poprawę jakości życia mieszkańców, został doceniony przez ekspertów. W najnowszym „Rankingu polskich miast zrównoważonych” globalnej firmy projektowo-doradczej Arcadis nasze miasto zajęło piąte miejsce.Spośród 50 polskich miast, które zostały sklasyfikowane w raporcie, Lublin zajął bardzo wysokie, piąte miejsce w klasyfikacji ogólnej – […]

Jak skutecznie komunikować gospodarczy potencjał miasta?

Doświadczenia Lublina związane z wieloletnim zarządzaniem wizerunkiem wskazują na ogromy potencjał tkwiący w koncepcji inspiracji. To ona bardzo często jest źródłem nowych pomysłów i idei stanowiących fundament sukcesu przedsiębiorców tworzących unikalne, nieszablonowe rozwiązania biznesowe i technologiczne zmieniające obraz rynku. Ich osiągnięcia są siłą napędową realizowanego od pięciu lat projektu Kreatywni, którego celem jest propagowanie dobrych, […]