2017 – rok gospodarczych sukcesów

Rok obchodów 700-lecia miasta Lublin był dla mieszkańców Lublina okazją do pochwalenia się bogatą historią i pięknem swojego miasta oraz do radości z pozytywnych zmian, jakie zaszły w Lublinie w ostatnich latach. Tym bardziej cieszyły nas sukcesy gospodarcze Lublina w 2017 roku, dzięki którym umocnił on swoją pozycję najważniejszego ośrodka gospodarczego Polski Wschodniej, centrum nowoczesnych usług biznesowych i przemysłu 4.0.

Tytuł zastępczy

Mijający rok był bardzo dobry dla nowych inwestycji i rozwoju biznesu w mieście. Dowodzą tego prawie wszystkie wskaźniki ekonomiczne, ale także opinie ludzi, którzy zaczęli dostrzegać, że w Lublinie można znaleźć satysfakcjonującą pracę. Bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od czasu transformacji gospodarczej. W Lublinie panował jeszcze bardziej przyjazny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej, co zaowocowało zacieśnieniem więzi partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami a władzami lokalnymi, jak również dużą popularnością Platformy Startowej "Connect" i inkubatorów przedsiębiorczości, które wspierały rozwój ekosystemu startupowego. Osiągnęliśmy również duży sukces w zakresie promocji inwestycji gospodarczych i pozyskiwania nowych inwestorów. Zbudowany ponad rok temu Invest-in-Lublin.com, który prezentuje ofertę inwestycyjną Lublina inwestorom polskim i zagraniczny, zyskał popularność równą stronom najaktywniejszych graczy na polskim rynku – Wrocławia czy Trójmiasta. Najwięcej sukcesów gospodarczych Lublina w ubiegłym roku przyniosły jednak nowe inwestycje w kluczowych sektorach gospodarki miasta.

Rok 2017 rozpoczęliśmy w Lublinie sukcesem jednej z najważniejszych polskich imprez sektora nowoczesnych usług biznesowych – BSS Forum wraz z Galą Outsourcing Stars, która okazała się doskonałą prognozą rozwoju sektora na pozostałe miesiące. Nasze miasto zostało wybrane przez kolejnych sześć dużych firm z branży BSS, w tym przez jednego z największych dostawców usług finansowo-księgowych – firmę Vistra. Cieszy nas również dynamiczny rozwój oddziału Convergys w Lublinie, który został wybrany przez Samsung Electronics Polska do obsługi linii wsparcia sprzedażowego na rynku polskim. Ponadto nowe inwestycje biurowe sprawiły, że podaż nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A i B przekroczyła 180 000 m2, co oznaczało wzrost o 20% r/r i osiągnięcie 8. pozycji w kraju wśród największych rynków nowoczesnej powierzchni biurowej kosztem Szczecina.

Odrodzenie lubelskiego przemysłu po trudnych czasach przełomu XX i XXI wieku możliwe było przede wszystkim dzięki utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Lublin, której 10. rocznicę powstania obchodziliśmy w zeszłym roku. Nakłady na zrealizowane na jej terenie inwestycje przekroczyły już 1,5 mld PLN, a liczba inwestorów sięgnęła 60. W mieście ulokowało się dziewięć nowych przedsiębiorstw przemysłowych, a kolejne sześć dokonało znacznych reinwestycji, m.in. Lubella i MW Lublin. Ponadto zadbaliśmy o przyszły rozwój przemysłu, podpisując list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Inteligentnego Przemysłu oraz powołania Fundacji "Lubelska Wyżyna Motoryzacyjno-Maszynowa", której celem jest wspieranie rozwoju ekosystemu przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego w sposób analogiczny do odnoszącej sukcesy Lubelskiej Wyżyny IT. Wzrost podaży hal przemysłowych i magazynowych w Lublinie był imponujący – w ciągu roku zwiększył się aż o 44%, do 160 000 m2. Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla przemysłu w mieście i jego okolicach jest wciąż rozbudowywana, dlatego spodziewamy się, że w kolejnych latach Lublin będzie jeszcze częściej wybierany jako miejsce inwestycji przedstawicieli nowoczesnego przemysłu.

Po tak dobrym roku nie spoczniemy na laurach, ale postaramy się, by obecny rok 2018 był jeszcze lepszy dla lubelskiej gospodarki. Czekamy na zakończenie inwestycji infrastrukturalnych, oddanie do użytku właśnie budowanych nowoczesnych biurowców oraz wejście w życie nowych przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. Jesteśmy gotowi wciąż zapewniać najwyższą jakość obsługi nowym inwestorom oraz wsparcie dla przedsiębiorców już obecnych w Lublinie. Dzięki partnerskiej i konstruktywnej współpracy miasta, uczelni i biznesu, która ma miejsce w naszym mieście już od wielu lat, wiemy, że rok 2018 będzie dla gospodarczego Lublina rokiem wielu sukcesów.