S19-„Via Carpatia” bliżej realizacji

24 stycznia 2018 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej 24-kilometrowego odcinka S19 od obwodnicy Lublina do węzła Lubartów Północ. Droga powstanie najpóźniej do końca 2024 roku.

s19-lubartów

Na podstawie podpisanej umowy, wykonawca – Mosty Katowice – przygotuje pełną koncepcję budowy drogi, w tym różne warianty rozwiązań technicznych: obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Wykonawca przeprowadzi także badania geologiczne w terenie oraz na zakończenie przygotuje pełną dokumentację przetargową.

Dzięki umowie w przygotowaniu są już wszystkie odcinki S19-„Via Carpatia” od Lublina do północnej granicy województwa lubelskiego w stronę Białegostoku. Natomiast część południowa od Lublina do Kraśnika jest na etapie postępowania przetargowego, zaś pozostały odcinek do połuniowej granicy województwa w stronę Rzeszowa już jest w trakcie realizacji. Ma to szczególne znaczenie dla regionu, ponieważ trzy drogi ekspresowe w ciągu ważnych międzynarodowych szlaków tranzytowych – S12, S17 i S19 – tworzyć będą fundament sieci transportowej województwa lubelskiego, którego centralnym węzłem jest Miasto Lublin. Początkiem tej sieci jest już oddana do użytku obwodnica Lublina wraz ze wspólnymi odcinkami S12/S17 do Kurowa i do Piask.

Budowa drogi S19 na Lubelszczyźnie będzie stanowić znaczący impuls rozwojowy dla Lublina. Miasto, jako jeden z większych i ważniejszych węzłów trasy 'Via Carpatia', będzie dogodnym miejscem do rozwoju branży logistycznej i magazynowej, co już zauważyli potentaci sektora, np. Panattoni, Goodman, czy Raben, lokując w mieście swoje centra logistyczno-magazynowe. Południowy odcinek S19 w naszym województwie, którego powstanie jest przewidziane na 2021 rok, połączy Lublin z autostradą A4 i jednocześnie z transeuropejską siecią dróg ekspresowych i autostrad. Jednocześnie o niemal połowę skróci czas przejazdu z Lublina do Rzeszowa i poprawi bezpieczeństwo podróżujących oraz mieszkańców miejscowości leżących w przebiegu trasy. Ponadto, odcinki od obwodnicy Lublina do Piask (ukończony), Puław (oddanie do użytku w 2018 r.), Kraśnika (w przetargu) i Lubartowa (w przygotowaniu) będą miały szczególne znaczenie dla transportu w ramach aglomeracji Lublina.

Foto: Mapa Stanu Budowy Dróg – Lubelskie, GDDKiA