Lublin zwycięża poczas 6. edycji CEE Shared Services Awards

Główna nagroda w kategorii „Emerging City of the Year – Poland” czyli „Wschodzące miasto roku” trafiła do Lublina. Doroczne wyróżnienia – CEE Shared Services Awards za wkład w rozwój sektora usług biznesowych – przyznało miastom środowisko branży BSS w Europie Środkowo-Wschodniej.

CEE Shared Services Awards

Podczas dorocznej, 6. edycji nagród CEE Shared Services and Outsourcing, która miała miejsce 1 lutego w Warszawie, 21 firm i cztery miasta zostały wyróżnione za ich zasługi dla sektora outsourcingu i usług wspólnych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). 32 członków niezależnego jury branżowego przyznało Lublinowi nagrodę główną w kategorii Emerging City of the Year – Poland. Przyznanie wyróżnień poprzedziło forum poświęcone branży, nowym trendom, szansom i wyzwaniom w nadchodzących latach w sektorze SSC/IT/BPO, które zgromadziło ponad 300 gości z niemal 70 międzynarodowych firm rozbudowujących swoje centra usług biznesowych lub zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Europa Środkowo-Wschodnia ma ugruntowaną pozycję jako światowej klasy lokalizacja centrów usług wspólnych i inwestycji outsourcingowych. Natomiast Lublin, ze względu na wysoką jakość życia i dostępność powierzchni biurowych, jest obecnie liderem tego sektora w Polsce Wschodniej.

Lublin jest jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokalizacji działalności usług biznesowych. Szybki wzrost znaczenia tego sektora w naszym mieście w ostatnich latach wynikał z jego dogodnego położenia i doskonałej dostępności, licznych projektów infrastrukturalnych, dużej liczby wykwalifikowanych pracowników oraz rosnącego rynku biurowego. Ta nagroda to kolejny wyraz zaufania, jakim darzą nas zarówno firmy wybierające Lublin pod kątem inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, jak i te, które na razie obserwują polskie miasta rozważając nowe lokalizacje dla swoich kolejnych oddziałów – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

W ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowana większość działających w Lublinie centrów BPO, SSC, centrów IT, F&A oraz B+R uruchomiła lub poszerzyła zakres swojej działalności. Poziom zaawansowania oferowanych usług zdecydowanie wzrósł. Tym dwóm aspektom towarzyszył również wzrost liczby nowych miejsc pracy. Z kolei atutami Lublina są wyraźnie niższe niż w innych dużych miastach koszty najmu powierzchni oraz wskaźniki przetworzenia przy zakupie nieruchomości.

– Lublin posiada wykształconą kadrę dla firm z sektora BSS. Każdego roku uczelnie wyższe w Lublinie kształcą prawie 20 tys. absolwentów, wśród których duża grupa ma doświadczenie w zakresie specjalistycznych usług biznesowych. – dodał Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.