Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem procentuje na przyszłość – za nami kolejna edycja programu „Kawiarenki”!

W ostatnich tygodniach lubelscy studenci ponownie mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach przygotowanych przez najlepsze firmy z sektora nowoczesnych usług. W wiosennej edycji programu udział wzięło ponad 140 studentów z ponad 30 kierunków studiów 7 lubelskich uczelni. „Kawiarenki”  realizowane są w ramach programu „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Projekt stanowi także wydarzenie wpisujące się w obchody otrzymania przez Lublin tytułu „Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023″

Z początkiem czerwca zakończyła się wiosenna edycja projektu „Kawiarenki”, w której wzięło udział ponad 140 studentów 7 lubelskich uczelni reprezentujących ponad 30 kierunków studiów. Podczas 40 godzin warsztatów prowadzonych przez 21 ekspertów, będących pracownikami lubelskich firm z sektora nowoczesnych usług, studenci otrzymali potężną dawkę wiedzy z zakresu:

  1. Kompetencji twardych, w tym technologii Salesforce oraz tworzenia stron WWW z użyciem HTML5, arkuszy CSS3 i języka Javascript.
  2. Kompetencji lingwistycznych w trzech językach: niemieckim, francuskim i angielskim.
  3. Kompetencji miękkich, w tym umiejętność budowania swojego wizerunku na Linkedin, prowadzenia spotkań, autoprezentacji na wystąpieniach publicznych, czy rozmowie rekrutacyjnej. Umiejętność udzielenia feedbacku oraz pracy w międzynarodowym środowisku, w tym poznali różnice w etykiecie biznesowej różnych krajów.
  4. Kompetencji jutra, takich jak myślenie procesowe, kreatywność czy innowacyjne i analityczne myślenie, dzięki nim nauczyli się jak zbadać swój ślad węglowy i co zrobić aby go zmniejszyć w przyszłości, jak doskonalić i optymalizować procesy zarządcze oraz poznać kluczowe kompetencje przyszłości w międzynarodowym środowisku pracy i rynku pracy w ogóle.

Projekt „Kawiarenki” oferuje lubelskim studentom nowoczesne narzędzia edukacyjne w celu dokształcania kompetencji jutra w biznesowym środowisku lubelskich firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Dostrzegamy potrzebę mentoringu i zewnętrznej motywacji, która wzmacnia zaangażowanie młodych ludzi w zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Dlatego bardzo dziękujemy firmom za tak liczne zaangażowanie w ten projekt.

To była istna przyjemność i uczta dla umysłu! Jestem ogromnie zadowolona, że wzięłam udział w Karwiarenkach. Przerosły one moje oczekiwania. Merytorycznie oraz organizacyjnie było na najwyższym poziomie. Polecam wszystkich młodym ludziom aby korzystali z tej możliwości: zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia wprost od ekpertów. A także  nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za zatrudnianie w lubelskich firmach – powiedziała Helena studentka Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Naszymi Partnerami w tej edycji byli: CashDirector, Concentrix, Orange, PwC, Publicis Re:Sources, Transition Technologies-Software, Tutlo, Warta i Vistra Poland.