Badania społeczne

Szukamy chętnych osób do udzielenia około 45 minutowego wywiadu. Poszukujemy nie tylko osób zameldowanych w Lublinie, ale także osób związanych z miastem na inne sposoby. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie wglądu w opinie mieszkańców i mieszkanek oraz spojrzenie na funkcjonowanie i działanie najważniejszych elementów miasta z perspektywy osób związanych z Lublinem.

Obecnie prowadzone są przygotowania do jakościowych badań społecznych przy projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, w związku z czym szukamy osób chętnych do udzielenia około 45 minutowego wywiadu. Poszukujemy nie tylko osób zameldowanych w Lublinie, ale także osób związanych z miastem na inne sposoby. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie wglądu w opinie mieszkańców i mieszkanek oraz spojrzenie na funkcjonowanie i działanie najważniejszych elementów miasta z perspektywy osób związanych z Lublinem.

Raport z badań będzie stanowił istotny wkład w kształt tworzonej obecnie Strategii Lublin 2030, będąc jednym z jej głównych filarów. Osoby chętne do udziału w badaniu prosimy o kontakt na adres mailowy: badania.lublin.2030@gmail.com lub pod numer telefonu: +48 572 255 547. Szybkie skontaktowanie się umożliwi komfortowe dobranie terminu i warunków spotkania zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2020 roku a zakończenie przeprowadzanych badań jest przewidywane na koniec października 2020 roku.