Nowa inwestycja STOCK Polska w Lublinie.

W lubelskim zakładzie Stocka ma powstać nowa, przyjazna środowisku gorzelnia. Koszt jej budowy szacowany jest na około 120 milionów złotych. Dzięki planowanej inwestycji Stock będzie mógł produkować w Lublinie 100 tys. litrów spirytusu dziennie. W gorzelni pracę znajdzie kilkudziesięciu nowych pracowników. Inwestycja, oprócz zastosowania innowacyjnej technologii, wyróżniać się będzie szeregiem pro-ekologicznych rozwiązań.

Plany nowej inwestycji przekazał dziś na konferencji prasowej Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o.

To będzie wzorcowy przykład jak zaawansowaną technologię XXI wieku można połączyć z dbałością o przyrodę i o sąsiadów. Planując nową gorzelnię, bardzo wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Cały obiekt będzie pełny zieleni, także na ścianach i dachu. Nasze systemy odzyskiwania energii oraz wody będą wręcz unikalne w skali kraju. Instalacja będzie doskonale wyciszona. A nowoczesnym projektem architektonicznym budynku, pięknie wpisujemy się w rewitalizację dzielnicy „Za Cukrownią”, tuż obok Areny Lublin i planowanego zielonego dworca metropolitalnego – mówił Marek Sypek.

Budowa nowej gorzelni powinna rozpocząć się w 2021 roku po uzyskaniu odpowiednich zgód środowiskowych oraz formalnego pozwolenia na budowę. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na 2022 rok. Instalacja wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego później produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery), medycznych, farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji), a także rolniczych, w tym np. płyny do odkażania w ramach współpracy z KOWR (Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa). Alkohol w lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, a także kukurydzy. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Stock Polska.

Tak duża i nowoczesna inwestycja pozwoli na długie lata umocnić pozycję Lublina na europejskiej mapie wiodących producentów alkoholu. Dzięki nowej gorzelni będziemy mogli łatwiej zdobywać kolejne zagraniczne rynki. Z kolei dzięki akcyzie i podatkom, które płaci Stock, możemy pośrednio wspierać lokalną społeczność – dodaje Marek Sypek.

Wyjątkowe znaczenie dla władz i planistów Stocka mają aspekty środowiskowe oraz normy prawne. Cały obiekt będzie pełny zieleni, także na ścianach i dachu. Zastosowane systemy odzyskiwania energii oraz wody będą wręcz unikalne w skali kraju. Dodatkowo instalacja będzie doskonale wyciszona, a nowoczesny projekt architektoniczny budynku, doskonale wpisuje się w rewitalizację dzielnicy „Za Cukrownią”, tuż obok Areny Lublin i planowanego zielonego dworca metropolitalnego. Gorzelnia będzie posiadać nowoczesną instalację fotowoltaiczną oraz oświetlenie oparte w całości o technologię LED, a także instalacja fermentacyjna będzie wybudowana w technologii zamkniętej.  Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5 800 m2, co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie. 

Nowa inwestycja przyniesie ze sobą także pozytywne skutki ekonomiczne w skali lokalnej i krajowej. Spółka odprowadzać będzie do Skarbu Państwa oraz lokalnego samorządu stosowne opłaty, m.in. podatki i akcyzy. Prowadzić też będzie eksport lubelskich wódek i spirytusu do krajów UE oraz poza tym obszarem. Inwestycja przyniesie ze sobą także wzrost zatrudnienia w zakładzie, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych, jak i biurowych. Pierwsze rekrutacje powinny ruszyć już pod koniec przyszłego roku.