Explore Lublin: innowacyjne narzędzie do przyciągania nowych inwestorów

Firmy poszukujące nowych lokalizacji pod inwestycje mogą teraz skorzystać z potężnego zestawu narzędzi internetowych prezentujących to, co miasto Lublin ma do zaoferowania w zakresie zakładania i rozwijania w mieście działalności gospodarczej w różnych branżach.

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które w pełni wykorzystuje potencjał tego innowacyjnego narzędzia, dostarczającego kompleksowych danych geoprzestrzennych o potencjale społeczno-gospodarczym – wyjaśnia dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Narzędzie to zostało wdrożone przez agencje promocji inwestycji w 14 innych krajach, m.in. Niemczech (Dusseldorf), Francji (Bordeaux), Hiszpanii (Murcja) i Wielkiej Brytanii (Sheffield). Jesteśmy przekonani, że ten interaktywny portal danych wzmocni wizerunek Lublina z perspektywy inwestorów, a także będzie narzędziem edukacyjnym dla studentów czy turystów i mieszkańców.

Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła osobiste wizyty studyjne, podczas których inwestorzy mieli szansę ocenić potencjale miejsca lokalizacji swojego biznesu i zdecydowanie wzmocniła potrzebę zapewnienia solidnych danych dostępnych online.

Explore-Lublin.eu to przyjazny dla użytkownika portal z otwartym dostępem do danych, wyposażony w interaktywne narzędzia przyspieszające i upraszczające badania i analizy; rozszerza proces generowania leadów i informacji rynkowych, umożliwiając podejmowanie świadomych, inteligentnych decyzji.

Mikrostrona z danymi umożliwia inwestorom odpowiedź na podstawowe pytania, takie jak: Jakie klastry biznesowe i branżowe funkcjonują obecnie w mieście? Czy Lublin zapewnia dostęp do wysokiej jakości kapitału ludzkiego? Gdzie w mieście znajdują się huby innowacyjne? Jakie powierzchnie biurowe i magazynowe są dostępne w Lublinie?’

Nowy portal Explore-Lublin.eu został opracowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w celu pozyskiwania nowych inwestorów zewnętrznych, w tym zwłaszcza zagranicznych, do Lublina. Wydział podejmuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego i Smart City, współpracuje z przedsiębiorcami, klastrami, organizacjami otoczenia biznesu, instytucjami naukowymi i przedstawicielami środowisk akademickich oraz promuje potencjał gospodarczy Miasta Lublin.