Lublin – nowoczesna Metropolia

Podsumowanie 2023 r.

Styczeń jest wyjątkowym miesiącem, w którym stawiamy przed sobą nowe wyzwania i cele, ale także podsumowujemy co udało nam się już osiągnąć. Rok 2023 r. był wymagający, ale przyniósł również nowe szanse, które nasz zespół świetnie wykorzystał.

W 2023 r. powitaliśmy w Lublinie nowe firmy, a także wspieraliśmy dalszy rozwój lubelskiego biznesu:

 • Foodcom S.A. – istniejąca od 10 lat na rynku firma, która specjalizuje się w transakcjach handlowych w branży chemicznej, spożywczej, paszowej oraz FMCG, na całym świecie. Dostrzegając wyraźnie rosnący potencjał przedsiębiorczy miasta, spółka zdecydowała się otworzyć swoje nowe biuro w Lublinie. Decyzja o lokalizacji była wynikiem strategii ekspansji, rosnącego popytu na usługi firmy w tej części Polski oraz dynamicznego rozwoju województwa lubelskiego. Więcej na stronie.
 • Tutlo.com – oficjalne otwarcie drugiego biura Tutlo w Lublinie, współorganizowane z Urzędem Miasta Lublin, odbyło się 19 kwietnia 2023 r. Jednocześnie jest to 17 oddział firmy w kraju. Pierwsze biuro Tutlo w naszym mieście powstało w czerwcu 2022 r. Więcej na stronie.
 • Orange Global Support for Performance (GSP) – Global Support for Performance Europe, bo tak nazywa się nowa jednostka, powstała w kwietniu 2023 r. w wyremontowanych biurach zajmowanych dotychczas przez Centrum Operacji Księgowych Orange Polska. Oprócz zadań księgowych, jednostka przejęła część procesów związanych z zakupami i kontrolingiem. Nowe otwarcie to nowa szansa na rozwój – lubelskie GSPE w ostatnich miesiącach zatrudniło kilkadziesiąt osób, umożliwiając Lubelskim talentom na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym otoczeniu: oprócz Słowaków, zespół GSPE na co dzień współpracuje z koleżankami i kolegami z Rumunii, Belgii, Luksemburga i Mołdawii. Więcej na stronie.
 • Centrum kompetencyjne PwC Financial Crime Unit – to centrum wspierające firmy z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Polskie Financial Crime Unit jest największym tego typu zespołem PwC na świecie. Oferując zarówno wsparcie operacyjne, jak i doradcze, współpracuje przy tym z innymi zespołami w globalnej sieci PwC. Więcej na stronie.
 • Rohlig Suus Logistics – kompleksowy operator logistyczny, zmienił lokalizację oddziału w Lublinie, zwiększając tym samym dotychczasową zdolność operacyjną w regionie aż o 30 proc. Inwestycja dotyczyła magazynu typu cross-dock, pozwalającego m.in. na optymalizację kosztów związanych z dostawą towarów do odbiorcy na tzw. ostatniej mili. Więcej na stronie.
 • Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o. -spółką córką Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH – koncernu produkującego materiały chemiczne dla przemysłu odlewniczego. Spółka w Polsce, poza sprzedażą szerokiej gamy produktów chemicznych dla odlewni tj. żywic, powłok ochronnych, oddzielaczy do wszystkich rodzajów technologii, past i klejów do naprawy form i rdzeni, otulin egzotermicznych oraz materiałów metalurgicznych i ogniotrwałych, zajmuje się również produkcją i sprzedażą piasków powlekanych oraz rdzeni odlewniczych. Uruchomiona w czerwcu 2023 r. farma ma za zadanie zmniejszyć ślad węglowy firmy i rozwijać się zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju HA GmbH. Więcej na stronie.
 • Megatem EC-Lublin Sp. z o.o – w dniu 20 czerwca 2023 r. w elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy elektrycznej 11,7 MW i cieplnej 39,5 MW. Elektrociepłownia zlokalizowana na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych sukcesywnie modernizuje swoje źródła wytwórcze. Już w 2015 r. kończąc inwestycje w źródła węglowe, zabudowano za kotłami opalanymi węglem instalacje oczyszczające spaliny, które pozwoliły na spełnianie przez źródło wymogów wynikające z wprowadzonych w 2022 r. konkluzji BAT (najbardziej rygorystyczne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej normy emisji spalin). Więcej na stronie.
 • Laboratorium Lingaro – od stycznia 2023r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji funkcjonuje nowoczesne laboratorium analityki danych. Pomieszczenie ze specjalistycznym sprzętem pojawiło się dzięki współpracy uczelni z firmą Lingaro. Dzięki tej inicjatywiestudenci WSPA realizują zajęcia dydaktyczne w ramach koła naukowego „Analiza danych” oraz zajęcia praktyczne, prowadzone przez pracowników firmy Lingaro, w ramach utworzonych wspólnie studiów podyplomowych „Analityka danych”. Więcej na stronie.
 • Europiek Sp. z o. o. – nowy zakład produkcyjny przy ul. Vetterów 13, o łącznej powierzchni 3 tys. m2, wyposażony jest w nowoczesny park maszynowo-technologiczny. Towarzyszy mu zaplecze socjalno-biurowe o powierzchni 350 m2. Łączny koszt nakładów na inwestycję wyniósł ponad 25 mln zł. Więcej na stronie.
 • Steel and Casting Services Sp z o.o. – spółka jest częścią Grupy GMH, jednej z największych prywatnych grup obróbki metali w Europie z centralną bazą w Niemczech. Dużą część klientów GHM Group stanowią firmy z branży budowy maszyn, energetyki, techniki kolejowej, motoryzacji czy budownictwa. Odlewy przetwarzane w lubelskiej fabryce wykorzystywane są m.in. w przemyśle petrochemicznym. Więcej na stronie.
 • Ball Beverage Packaging EMEA – firma uruchomiła w swojej fabryce w Lublinie dwa nowoczesne moduły produkujące aluminiowe wieczka puszek do napojów Więcej na stronie.
 • BioMaxima S.A. – nowy zakład produkcyjny na Felinie to jeden z czterech w Europie gdzie produkowane są testy gradientowe. W skład nowej inwestycji wchodzą obiekty biurowy, laboratoryjny i magazynowy. Więcej informacji na stronie.

Budując ekosystem gospodarczy otwarty na bieżącą współpracę z lokalnymi firmami, kontynuowaliśmy działania w ramach klastrów i inicjatyw klastrowych, takie jak Lubelska Wyżyny IT oraz Klastra Lubelska Medycyna.

 • Lubelska Wyżyny IT – projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej. Priorytetowym założeniem projektu jest wsparcie lokalnego zaplecza IT w Lublinie poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań w środowiskach nauki i biznesu związanych z technologią IT, ICT, AI oraz technologiami kosmicznymi. Więcej na stronie.
 • Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Koordynatorami Klastra są Urząd Miasta Lublin oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Aktualnie w Klastrze współpracuje 171 podmiotów, tym 139 przedsiębiorstw. W ramach Klastra odbywają się spotkania członków, warsztaty i szkolenia, organizacja misji przyjazdowych i wyjazdowych, wizyty studyjne, spotkania z inwestorami. Więcej na stronie.

Flagowymi działaniami z zakresu promocji potencjału gospodarczego i eksportowego lubelskich firm był: udział w misjach i targach zagranicznych, w tym m.in. EU-Singapore Matchmaking Event 2023, Międzynarodowe Forum Rehabilitacji i targi sprzętu rehabilitacyjnego we Lwowie oraz realizacja cyklu wywiadów #LublinHighTech z przedstawicielami lubelskiego biznesu. Podczas rozmów eksperci prezentują wykorzystywane w mieście wysokie i średnio wysokie technologie, w tym metody i urządzenia do wytwarzania innowacyjnych produktów i usług. Więcej na stronie.

Nieodłącznym elementem ciągłego rozwoju miast jest współpraca na linii biznes-nauka-samorząd. Budowa silnego środowiska akademickiego, to nasz wspólny cel, dlatego aktywnie realizujemy działania i projekty na rzecz synergii miasta i nauki, a także umiędzynarodowienia uczelni, takie jak:

 • Visiting Professors in Lublin – inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, zainspirowana działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.
 • Study in Lublin – celem projektu „Study in Lublin” jest zachęcenie cudzoziemców do podejmowania studiów w Lublinie.
 • Lublin Urban Club – uczestnicy warsztatów, pod czujnym okiem ekspertów i we współpracy ze studentami lubelskich uczelni, będą mieli okazję zaprojektować miasto swoich marzeń.
 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.
 • Koleżeńskie korepetycje – przy okazji udzielania bezpłatnych korepetycji, lubelscy studenci, przybliżają młodszym kolegom ofertę uczelni, czy perspektywy rozwoju edukacyjnego i zawodowego w naszym mieście.
 • LublinUp! – celem projektu jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów. Organizatorami Konkursu jest Związek Uczelni Lubelskich oraz Gmina Lublin.
 • Lubelski Festiwal Nauki – jeden z największych festiwali naukowych w kraju, którego głównym celem jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie . Zeszłoroczna edycja Festiwalu zgromadziła ponad 39 tys. uczestników.
 • Rada Studentów Lublina – jedyny tego typu w Polsce organ opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w zakresie konsultowania spraw dotyczących środowiska akademickiego miasta Lublin oraz jest uprawniona do przedstawiania propozycji inicjatyw w zakresie rozwoju akademickości miasta.

Dzięki tym i innym naszym działaniom Lublin jest jednym z bardziej rozpoznawalnych ośrodków akademickich w Polsce, uzyskując w 2023 r. najwyższy w kraju wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni – 15%.

Więcej informacji o działaniach studenckichakademickich.

Z naszymi projektami z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności dotarliśmy do 9 tys. uczestników, a także przeprowadziliśmy 400 warsztatów o tematyce biznesowej, zrealizowanych we współpracy z 300 lubelskimi partnerami. Wśród nich wymienić można:

 • Przedsiębiorcze Dzieciaki – głównymi celami projektu jest kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń, inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości oraz promocji gospodarczej miasta.
 • Uczeń i Uczennica Przyszłości – „Uczeń i Uczennica Przyszłości” to projekt, który stawia na rozwój kompetencji i umiejętności technicznych uczennic i uczniów lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kwalifikacji przy wykorzystaniu sprzętu posiadanego przez szkoły oraz wykorzystanie idei FabLabu do nauki kreatywnego korzystania z nowych technologii.
 • Przedsiębiorcza Młodzież – celem projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Posiadanie cech przedsiębiorczych jest wartością dla młodego człowieka, oddziałującą na rozwój całego jego otoczenia.
 • CheckIT – jednego z największych wydarzeń informatycznych, skierowanego przede wszystkim do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i nauczycielek informatyki.
 • MATCH – jest jednym z działań Miasta na rzecz wsparcia rozwoju kreatywności i innowacji w obszarze gospodarki. Założeniem tego projektu jest łączenie studentów kierunków artystycznych i kreatywnych poszukujących doświadczenia zawodowego, z przedsiębiorcami szukającymi nowatorskich rozwiązań. Wynikiem inicjowanej przez Miasto współpracy uczelni z przedsiębiorcami są między innymi neony, meble czy prezentacje wideo.
 • Kreatywni – celem Konkursu jest wsparcie młodych twórców z sektora kreatywnego, należącego do sektorów priorytetowych lokalnej gospodarki, poprzez prezentację ich sylwetek oraz działalności w formie fotograficznej i filmowej podczas gali finałowej, a także w social mediach.
 • Przejazdy „Poznaj Gospodarczy Lublin” – spotkania kierowane są do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Lublina, którzy chcą poznać gospodarcze oblicze miasta. Warunkiem udziału w bezpłatnych przejazdach jest dokonanie rejestracji, która znajduje się poniżej. Historię lubelskich przedsiębiorstw oraz profil firm prowadzących działalność gospodarczą na trasie przejazdów, przybliża Uczestnikom pracownik Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Więcej: https://gospodarczy.lublin.eu/przejazdy/.
 • Kompetencje jutra – Program powstał z inicjatywy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin we współpracy z sektorem nowoczesnych usług biznesowych, lubelskimi uczelniami wyższymi oraz środowiskiem edukacyjnym. Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania i uczenia się, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie to obszary, które przyświecają idei programu „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 200 uczestników z całej Polski.
 • Kawiarenki – celem głównym Projektu jest umożliwienie lubelskim studentom wejście na rynek pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie oraz wsparcie Partnerów Projektu w pozyskiwaniu nowych kadr. W ostatniej edycji projektu udział wzięło 122 studentów i studentek z lubelskich uczelni, którzy mieli szansę rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje lingwistyczne oraz biznesowe.
 • Stypendia biznesowe – program Stypendia biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii ważnej współpracy samorząd – biznes – uczelnie. Jest odpowiedzią na zainteresowanie firm wspieraniem studentów lubelskich uczelni, a jednocześnie daje możliwość studentom współpracy z najlepszymi w biznesie.

Więcej informacji o projektach przedsiębiorczych na stronie.

Dzięki aktywnej promocji lubelskiego potencjału gospodarczego i technologicznego, m.ni. poprzez organizację konferencji branżowych (LubTech Smart Food 2023 – dedykowanej zaawansowanym technologiom w obszarze projektowania i produkcji żywności, w tym technologiom cyfrowym. W konferencji stacjonarnie uczestniczyło 180 osób, ponad 600 osób obejrzało transmisję z konferencji online oraz Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość), bieżące publikacje, jak również realizację inicjatyw promujących lubelskie firmy i instytucje (Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin), zostaliśmy nagrodzeni przez gremia krajowe i międzynarodowe, w rankingach takich jak: European Cities and Regions of the Future 2022/2023 (strategia pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI Strategy) – 6. miejsce wśród europejskich miast), Prime Property Prize 2023 (nominacja w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom), Cashless Cities (finalista), a także konkursach: World Smart City Awards (finalista), Samorządowy Liderem Zarządzania 2023 (finalista), Nagrody dla Innowacji w Polityce (finalista), Innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych (finalista), Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości 2023 (wyróżnienie).

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na profilu FacebookLinkedIn, a także lektury cyklu wywiadów z lubelskimi firmami #LublinHighTech.

Dziękujemy za współpracę w 2023 r.!