Miasto Lublin uruchomiło Bazę Kreatywnych oraz powołało Radę Przemysłów Kreatywnych!

Miasto Lublin, kontynuując proces wspierania rozwoju sektora przemysłów kreatywnych, mającego znaczący wpływ na lokalną gospodarkę, uruchomiło nowe narzędzie: Bazę Kreatywnych. Baza to miejsce, w którym twórcy kreatywni mogą zamieścić swoją wizytówkę, a kupujący lub usługobiorcy (którymi coraz częściej są nie tylko mieszkańcy, ale i lokalne firmy) mogą poznać potencjał branży i znaleźć odpowiedniego realizatora swoich pomysłów.

Przemysły kreatywne są coraz szybciej rozwijającym się sektorem w Lublinie, wyrosłym na styku kultury, sztuki, IT, rzemiosła i nowych mediów. Obecnie nie są traktowane jedynie jako element ekosystemu przedsiębiorczości w mieście – dane statystyczne pokazują, że sektor kreatywny ma ogromne znaczenie w gospodarce całego kraju. Szacuje się, że odpowiada za ponad 6% wartości dodanej wytworzonej w Polsce.

Rozwój przemysłów kreatywnych w Lublinie jest możliwy dzięki niezwykłemu potencjałowi wynikającemu z różnorodnego charakteru miasta: akademickiego, przedsiębiorczego czy kulturalnego, który sprzyja edukowaniu twórców kreatywnych i generuje wysoki popyt na ich produkty i usługi.

Od kilku lat obserwujemy stały wzrost liczby firm działających w sektorze kreatywnym. Lublin, ze względu na swój duży potencjał, wynikający m.in. z rozwoju branży IT, obecności uczelni, bogatej oferty wydarzeń kulturalnych, czy szeroko rozumianej otwartości miasta, stwarza dogodne warunki do rozwoju tej branży. W działaniach na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, za cel stawiamy sobie integrację środowiska, pomoc w zdobywaniu wiedzy biznesowej, wsparcie promocyjne i finansowe, a także rozwijanie różnego rodzaju kreatywnych przestrzeni. Aby usprawnić te działania powołaliśmy na początku tego roku Radę Przemysłów Kreatywnych  – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przemysły Kreatywne ze względu na swój ogromny potencjał znalazły się wśród priorytetowych kierunków rozwoju w uchwalonej w styczniu tego roku Strategii Lublin 2030. Jednym z celów, który został w niej określony, jest stworzenie Akademii Artystycznej i Przemysłów Kreatywnych, działającej na rzecz rozwoju umiejętności i wiedzy z zakresu przemysłów kreatywnych, w tym utworzenia nowych kierunków kształcenia artystycznego, teatralnego i kreatywnego. Innym strategicznym działaniem jest utworzenie Centrum Przemysłów Kreatywnych na terenie Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, jako miejsca inkubacji i rozwoju środowiska kreatywnego w Lublinie.

Osoby i firmy kreatywne zainteresowane promocją swojej działalności zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie, natomiast wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług kreatywnych – do aktywnego wykorzystywania bazy w poszukiwaniu interesujących przedsiębiorców z naszego miasta.

Więcej informacji o zadaniach i składzie Rady Przemysłów Kreatywnych na stronie.