„Przedsiębiorcze Dzieciaki” laureatem europejskiego konkursu European Enterprise Promotion Awards!

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA). Jednocześnie zakwalifikowano go do etapu europejskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie.

– „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to dla nas projekt szczególny, cieszący się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony najmłodszych, ich rodziców, a także szkół i przedstawicieli biznesu. Innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji i promocji przedsiębiorczości przynoszą efekty w postaci większej kreatywności i rozwijania niezbędnych kompetencji wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy dumni, że nasz sukces został zauważony i doceniony przez jury konkursu, a Lublin staje się międzynarodową inspiracją w kreowaniu postaw przedsiębiorczych wśród najmłodszych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” jest organizowany przez Miasto Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas zrealizowano już cztery edycje (w tym jedną pilotażową) projektu, a każda z nich angażuje około 350 dzieci z kilkunastu placówek oświatowych z Lublina, nauczycieli, studentów, przedstawicieli lubelskich przedsiębiorstw i osoby kreatywne. Uczestnicy projektu – dzieci w wieku wczesnoszkolnym – mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym swoje kompetencje miękkie. Tegoroczna edycja była realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W konkursie EEPA nagradzane są projekty, które mają wpływ na lokalną gospodarkę, ale jednocześnie mogą być realizowane również w innych regionach Europy. „Przedsiębiorcze Dzieciaki” z Lublina zostały liderem krajowego etapu konkursu i wspólnie z projektem „Business Mentoring Sessions”, zgłoszonym przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, będą reprezentowały nasz kraj na etapie europejskim. Uroczyste ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniach 28-30 listopada.

Informacje o konkursie EEPA znajduje się natomiast na stronie: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-enterprise-promotion-awards oraz https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wyniki-etapu-krajowego-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2022-eepa-2022.