Rusza konkurs międzyuczelniany Lublin Up! na najlepszy pomysł biznesowy

Pokłosiem podpisanego w czerwcu ubiegłego roku porozumienia międzyuczelnianego, którego stronami były Gmina Lublin, uczelnie należące do Związku Uczelni Lubelskich, a także Fundacja WeDo, jest organizacja konkursu międzyuczelnianego pn. Lublin Up! Celem konkursu jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów. W czasie konkursu zespoły projektowe będą miały okazję pracować z mentorami i ekspertami, którzy dzięki posiadanej praktycznej wiedzy zdobytej w pracy z biznesem, instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami wspierającymi startupy, przybliżą im ścieżkę wdrożenia zgłoszonych rozwiązań, a także obejmą mentoringiem i udzielą porad w jaki sposób ulepszyć pomysły biznesowe.

Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu na rynku. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania można liczyć na pobudzenie gospodarki. W przypadku nowatorskich rozwiązań droga od pomysłu do ugruntowanego przedsiębiorstwa jest znacznie bardziej wymagająca niż w tradycyjnych sektorach. Przedsiębiorcy na co dzień mierzą się z wyzwaniami związanymi z nieustającymi zmianami makro i mikroekonomicznymi, dlatego w celu zapewnienia stałego rozwoju swojej działalności potrzebują finansowania, dostępu do informacji i zaplecza do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku innowacji bariery wejścia na rynek są większe, a same nowatorskie rozwiązania obarczone są znacznie wyższym ryzykiem, stąd też możliwości wprowadzenia i rozwinięcia innowacji, choć często unikalnej w swojej idei, jest mocno ograniczona.

Każdy biznes zaczyna się od pomysłu, jednak droga od idei do zrealizowania jej w postaci własnej działalności gospodarczej bywa długa i wymagająca. Dlatego Miasto wraz z lubelskimi uczelniami wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, którzy aktywnie szukają pomysłu na swój biznes. Poprzez międzyuczelniany konkurs Lublin Up! chcemy rozwijać wśród młodych kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz zwrócić ich uwagę na możliwości zbudowania własnej firmy w Lublinie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Adresatami Konkursu Lublin Up! są studenci i doktoranci, w tym uczestnicy szkół doktorskich, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zrzeszeni w zespołach projektowych (2-5 osób). Pomysły biznesowe zgłaszane do konkursu muszą wpisywać się w inteligentne specjalizacje Miasta Lublin, określone w Strategii Lublin 2030 tj.:  przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe.

Organizatorami konkursu są Miasto Lublin, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz Fundacja WeDo.

Rekrutacja trwa od 8 marca do 24 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/lublin-up/

Zachęcamy do udziału!