Skąd pochodzą lubelscy studenci? – wspólny projekt uczelni i Miasta

Prace nad projektem „Analiza napływu studentów do Lublina” zrealizowano we współpracy Urzędu Miasta Lublin z lubelskimi uczelniami publicznymi. Przeprowadzone badania pokazały, skąd przyjeżdża młodzież by podjąć studia w Lublinie. Projekt realizowany był od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka na Politechnice Lubelskiej oraz geografia i geoinformatyka na UMCS chcący zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy.

Zdjęcie z góry (z drona). W centrum miasta grupa młodych ludzi tańczy z wielobarwnymi flagami państw, z których pochodzą.

– W ostatnich latach zauważamy wzrost liczby studentów z zagranicy, którzy podjęli naukę na jednej z dziewięciu lubelskich uczelni. Proces umiędzynarodowienia ma duże znaczenie zarówno dla środowiska akademickiego, ale także dla samego miasta i jego mieszkańców. Tym bardziej wspieramy uczelnie oraz instytuty naukowo-badawcze w tych działaniach. Wyniki przeprowadzonej wspólnie z uczelniami analizy umożliwią nam nakreślenie kierunków dalszego rozwoju projektów takich jak „Study in Lublin”, „Visiting Professors in Lublin”, czy „Lublin Akademicki” w nowej perspektywie strategicznej do 2030 roku. Jest to także ważne dla działań podejmowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży i kreowania miasta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami młodych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W Lublinie w ostatnich latach akademickich zauważana jest wzrostowa tendencja ilości studentów, którzy podjęli studia na jednej z dziewięciu lubelskich uczelni. Według GUS oraz danych przekazanych przez uczelnie w roku akademickim 2021/22 w Lublinie studiowało 64 977 studentów, w tym 8 289 studentów zagranicznych – to ponad 4 tys. więcej niż w roku akademickim 2020/21, który jako ostatni wzięto pod uwagę w przeprowadzonej analizie. Tym samym wskaźnik umiędzynarodowienia lubelskich uczelni wzrósł do niemal 13% i ulokował Lublin w czołówce akademickich miast Polski.

Szczegółowe wnioski z projektu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez uczelnie publiczne za lata akademickie 2011/12-2020/21, przedstawiono w postaci raportu, a jego wyniki opublikowano na stronie internetowej: www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Aplikacja internetowa, umożliwiająca wizualizację pochodzenia studentów przyjętych na pierwszy rok studiów wszystkich stopni nauczania do lubelskich uczelni publicznych w latach akademickich 2011/12-2020/22, została opracowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS – Patryka Bilskiego i Alicję Nieć pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka. Wyniki projektu dostępne są na stronie: www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Raport pt. „Analiza napływu studentów do Lublina” powstał przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego „KWATERNION” z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. uczelni.

Więcej informacji o przeprowadzonym badaniu dostępnych na stronie.