Warsztat złotniczy czy Nowa Dolina Krzemowa? Scenariusze rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” pt.: Warsztat złotniczy czy Nowa Dolina Krzemowa? Scenariusze rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych zorganizowane z myślą o osobach związanych z sektorem nowoczesnych usług biznesowych – przedsiębiorcach, pracownikach, organizacjach branżowych, przedstawicielach instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków – ale także wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnych usług biznesowych.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – sektor NUB realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

  • elementów łączących zróżnicowane podmioty tworzące branżę nowoczesnych usług biznesowych;
  • kluczowych kompetencjach definiujących branżę;
  • scenariuszy rozwoju branży;
  • kadr przyszłości w branży nowoczesnych usług biznesowych.

Spotkanie odbędzie się w formie online, już 31 marca 2022 r. w godz. 10:00 – 12:15.

Program, szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej PARP.