Cykl debat online: Innowacyjny rozwój Lublin

Już 16 listopada, o godzinie 14.00, odbędzie się trzecia debata z cyklu Innowacyjny rozwój Lublina. Zaproszeni goście: dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin, dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz dr Joanna Hołda z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, porozmawiają m.in. o roli WSEI w rozwijającym się Lublinie, o współpracy na linia uczelnia-miasto-biznes oraz o planach na przyszłość WSEI.

Debata

Cykl debat Innowacyjny rozwój Lublina organizowany jest przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z członkami Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. W każdej z dyskusji udział wezmą członkowie Rady oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości – dr Mariusz Sagan, a moderatorem będzie dr Joanna Hołda z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Głównym celem działania nowej Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Lublin, jest dalsza integracja różnych podmiotów współtworzących akademickość oraz przestrzeń badawczo-rozwojową i społeczno-biznesową miasta w celu podejmowania wspólnych działań. Mają się one przekładać bezpośrednio na wzbogacenie Strategii Rozwoju Lublina 2030 o propozycje środowiska akademickiego, a pośrednio – na dalszy rozwój Lublina, jako silnego ośrodka akademickiego, z bogatymi relacjami międzynarodowymi i istotnym wkładem w rozwój społeczno-gospodarczy miasta i regionu.