Konferencja IIS 2.0

„Integrating international students: perspectives from cities, civil society and academia 2.0” – jedyna taka konferencja poświęcona tematowi integracji studentów zagranicznych nie tylko w środowisku lokalnym Lublina, ale również w skali ogólnopolskiej.

Tytuł zastępczy

Zagraniczni goście ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także przedstawiciele miast i uczelni z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Krakowa, Warszawy i Białegostoku spotkają się w Lublinie aby wymienić swoje poglądy w dyskusjach oraz warsztatach, angażując przy tym do aktywności pozostałych uczestników wydarzenia.

Podczas dwudniowej konferencji omówione zostaną tematy dotyczące integracji studentów zagranicznych oraz przeprowadzone warsztaty eksperckie. Wśród zaproszonych gości są paneliści z różnych krajów, zaangażowani w integrację studentów zagranicznych w nowych środowiskach, a także sami studenci zagraniczni studiujący w Polsce. Przedstawią oni swoje stanowiska w oparciu o różnorodność doświadczeń związanych ze studentami z całego świata.

Konferencja ma na celu poznanie i opracowanie nowych dobrych praktyk integrujących studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, pokazanie korzyści płynących z obecności studentów w mieści oraz opracowanie systemu współpracy Miasto-Uczelnia-Biznes-NGO.

Więcej informacji dotyczących programu, prelegentów oraz warsztatów na stronie: http://iis-conference.lublin.eu