Konferencja naukowa pt. ,,Samorządy wobec wyzwań współczesności”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Łodzi oraz Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. ,,Samorządy wobec wyzwań współczesności” dnia 13.04.2022r. w auli WSPA przy ul. Bursaki 12.

Głównym celem działalności jednostek samorządu terytorialnego jest troska o dobro społeczności lokalnej. Zatem funkcjonowanie instytucji samorządu terytorialnego musi charakteryzować profesjonalizm w zakresie zarządzania. Efektywność zarządzania oraz społeczna odpowiedzialność to podstawowe wymagania stawiane władzom jednostek samorządu terytorialnego. Wdrażając postępowe, innowacyjne działania, a jednocześnie włączając w nie mieszkańców oraz ich osobisty potencjał Miasto zyskuje większą elastyczność i umiejętność dostosowania się do uwarunkowań polityczno-gospodarczych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Lublina, którzy są praktykami w realizowaniu zadań przedsiębiorczych i partycypacyjnych Uczelnia postanowiła utworzyć Szkołę Nowej Administracji. Podczas planowanej konferencji nastąpi uroczysta inauguracja działalności Szkoły.

Więcej informacji na stronie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

AGENDA KONFERENCJI

Sesja otwierająca

Moderator: Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, WSPA Lublin

10:20 Lublin liderem partycypacji społecznej – dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

10:35 Łódź – Miasto współtworzone – Katarzyna Dyzio – Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej, Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

10:50 Zrzeszenia międzygminne jako rzecznik interesów samorządów – Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny

11:05 Sprawczość w zarządzaniu gminą – Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica
Dyskusja

11:45 Uroczysta inauguracja działalności ,,Szkoły Nowej Administracji” w WSPA – Zmiana modelu funkcjonowania administracji publicznej w nowoczesnym mieście dr Makary Stasiak, prof. AHE – Rektor WSPA

Przerwa kawowa

Panel I Moderator: Michał Furmanek – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

13:00 Problemy współczesnych miast i metropolii – dr hab. Ewelina Szczech – Pietkiewicz, prof. SGH

13:15 Planowanie przestrzenne jako narzędzie rozwoju miasta i jego podmiejskiej strefy funkcjonalnej – dr hab. Waldemar Gorzym – Wilkowski, prof. UMCS

13:30 Inteligentne specjalizacje gospodarcze miast i metropolii – dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS

13.45 Zrównoważony rozwój miasta na przykładzie miasta Lublin – dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

14:00 Smart Governance – od idei do realizacji – dr Przemysław Baciak, Dziekan Filii AHE w Jaśle

14:15 Ekosystemy gospodarcze narzędziem rozwoju inteligentnych specjalizacji miasta – Marzena Strok-Sadło, UM Lublin

14:30 Miasto a rozwój ekosystemu innowacji Honorata Kępowicz – Olszówka, UM Lublin

Dyskusja
Przerwa kawowa

Panel II Moderator: Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

15:20 Dostęp do informacji publicznej – wybrane aspekty prawne – adw. dr Mariusz Olężałek, AHE Łódź

15:35 Smart city – czy miasta nadążają za zmianami? – Szymon Horosiewicz, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, UM Lublin

15:50 Internacjonalizacja szansą na rozwój miast – Oktawia Braniewicz, AHE Łódź

16:05 Współpraca miasto – uczelnia – sektor nowoczesnych usług biznesowych – Wiktoria Herun, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

16:20 Miasta tworzą ludzie – współpraca Rady Miasta z mieszkańcami dr Marcin Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, WSPA Lublin

Dyskusja
Zakończenie konferencji

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi oraz Wydział Strategii
i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublina.