Wspólnie szlifujemy diamenty dla polskiego łańcucha dostaw

Studenci i studentki z całej Polski biorący udział w ogólnokrajowym programie Top Young 100 byli uczestnikami warsztatów pod nazwą „Podstawy Lean Management i Kaizen”.

26 marca br. w sali szkoleniowej Urzędu Miasta Lublin odbyły się warsztaty pod nazwą „Podstawy Lean Management i Kaizen”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez ekspertów w zakresie ciągłego doskonalenia współpracujących z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, Pawła Sawickiego i Jacka Jarczyka. Adresatami warsztatów byli studenci i studentki uczelni z całej Polski biorące udział w ogólnokrajowym programie Top Young 100, który realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami.

Podczas warsztatów prowadzący przedstawili podstawowe założenia odchudzonego zarządzania oraz filozofii ciągłego doskonalenia siebie i procesów. Uczestnicy wzięli udział w interaktywnych ćwiczeniach, prezentujących różne narzędzia i techniki stosowane w Lean management.

Celem projektu TopYoung100 jest akceleracja budowy praktycznych kompetencji biznesowych, stworzenie pomostu dla studentów i absolwentów prowadzącego ze świata akademickiego do biznesu. Szczegółowo zaplanowany proces selekcji zapewnia wybór najlepszych 100 studentów kierunków biznesowych i technicznych z najlepszych uczelni w kraju. Studenci i studentki biorący udział w rocznym programie uczestniczą w projektach biznesowych wielu czołowych przedsiębiorstw, partnerów biznesowych programu, opracowując i wdrażając realne usprawnienia i innowacje procesowe i operacyjne. Ważnym elementem programu jest mentoring oraz praktyczne szkolenia i warsztaty.

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów mając na celu budowanie w naszym kraju silnego centrum kompetencji biznesowych w zakresie logistyki, zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw, analityki danych biznesowych, nowoczesnych technologii angażuje do wspólnych działań środowisko biznesowe i akademickie. W programie biorą udział 33 uczelnie, w tym dwa ośrodki akademickie z Lublina: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechnika Lubelska.

Organizatorami warsztatów było Biuro Projektu Top Young 100 (PSML), Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie oraz Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.