Konferencja turystyki medycznej i prozdrowotnej

Miasto Lublin jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna zaprasza przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane rozwojem turystyki medycznej przyjazdowej w Europie Wschodniej do uczestnictwa w konferencji „Health and Medical Tourism Summit  Eastern Europe 2018”, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Lublinie.

Tytuł zastępczy

W konferencji weźmie udział 250 uczestników z ponad 25 państw, około 30 panelistów – ekspertów turystyki medycznej, przedstawicieli administracji  rządowej i samorządowej, klastrów i stowarzyszeń w turystce medycznej, ponad 20 pośredników rozpoznawalnych na rynku turystyki medycznej, ponad 20 przedstawicieli regionalnych, krajowych i międzynarodowych mediów, około 150 podmiotów z Europy Wschodniej świadczących usługi w zakresie zdrowia, medycyny i wellness.

Konferencji będą towarzyszyły spotkania B2B, wystawy partnerów konferencji, indywidualne spotkania i możliwość poznania oferty turystycznej  Lublina i regionu.

Dlaczego Lublin?

Aktywność międzynarodowa i wielokulturowość  Lublina wpisuje się głęboko w historię i tradycje Miasta. Tutaj od wieków Wschód spotyka się z Zachodem .

W Lublinie realizowany jest program rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – Centrum Kompetencji  Wschodnich. Pierwszy i jedyny w swoim rodzaju think-tank powołany przy udziale Miasta Lublin, samorządu województwa lubelskiego oraz organizacji międzynarodowych należących do systemu ONZ – Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Od kilku lat organizowane są Kongresy Kultury Partnerstwa Wschodniego i  Kongresy  Inicjatyw Europy Wschodniej, w których każdego roku uczestniczy około 2000 osób z ponad 20 państw.
Te doświadczenia chcemy wykorzystać również we współpracy z naszymi partnerami: 25 miastami partnerskimi i 16 miastami zaprzyjaźnionymi, klastrami i stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami z branży, przedstawicielami administracji  rządowej i samorządowej z  Europy Wschodniej na rzecz rozwoju turystyki zdrowia i turystyki medycznej przyjazdowej.