Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

Wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie polsko i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Miasta na polu sztuki i kultury.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin.

Wydarzenie stanowi odpowiedź na aktualną sytuację epidemiczną, a co za tym idzie wyzwania czasów kryzysu, w których przyszło nam żyć. Jest również dowodem wzajemnej, dobrej współpracy w kierunku realizowania wspólnej misji i wizji uczelni, jakim jest nauka dla wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy odległości.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki są bezprecedensowym i unikalnym na skalę ogólnopolską projektem. Dzięki tej inicjatywie, uczelnie Lublina i Urząd Miasta Lublin, wspólnie przyczyniają się do wzmocnienia potencjału intelektualnego i społeczno-gospodarczego Miasta i województwa lubelskiego zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej

Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców krajowych i międzynarodowych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Celem Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki jest ukazanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integracja i współpraca społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukazanie osiągnięći działań poszczególnych uczelni na polu walki z wirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenie będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji (www.lui.lublin.eu) w dniach 22-24.09.2020 br.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie