Działalność SuperDrob na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firma SuperDrob jako jedna z pierwszych w branży podjęła się zadaniom sprostowania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ostatnim czasie firma przygotowała specjalny raport podsumowujący ostatnie dwa lata działalności. Publikacja precyzyjnie wskazuje obecne miejsce firmy i wyznacza nowe kierunki rozwoju w przyszłości.

Pierwszy z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zakłada eliminacje głodu oraz wszelkich form niedożywienia, w szczególności wśród ubogich i słabych. Tylko w latach 2018-2019 firma SuperDrob przekazała 70 ton żywności na cele charytatywne. Ponadto działająca w ramach grupy fundacja Uskrzydlamy ma pod swoją opieką ubogie rodziny.

Chcemy jako firma mieć udział w życiu społeczeństwa. Stawiamy na edukację i przeciwdziałamy marnowaniu żywności – w ciągu ostatnich dwóch lat przekazaliśmy na cele społeczne prawie 70 ton żywności. Dla mnie, prezesa SuperDrob, ważne jest by nie zapominać, że u podstaw całej filozofii biznesu znajduje się człowiek i jego potrzeby. Dlatego poza dbaniem o pracowników prowadzimy Fundację Uskrzydlamy – dodaje prezes zarządu Marcin Świąć.

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności przetwórstwa żywności jest zużycie energii, wody czy emisja zanieczyszczeń. Największy pobór energii generują maszyny chłodnicze. Wokół nich koncentruje się większość planów i pomysłów na inwestycje i usprawnienia. Przykładem może być zainstalowanie w każdym z zakładów nowoczesnych systemów monitorujących temperaturę w każdej części. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na zużycie wody.

Grupa Kapitałowa SuperDrob dzięki innowacyjnym pomysłom i nowym inwestycjom od 2017 roku zaoszczędziła od 20% do 50% wody na kilogram mięsa. Dotyczy to wszystkich zakładów spółki zlokalizowanych obecnie w Lublinie, Karczewie czy Łodzi. Ostatnim z opisanych etapów jest emisja zanieczyszczeń i gospodarka odpadami. Tutaj również podjęto stanowcze działania w celu poprawy wyników i skutków działalności.

Podstawą naszego biznesu jest regularne monitorowanie zużycia mediów, wydatków na nie i skuteczne ich ograniczanie. Oszczędności w firmie wymagają żelaznej konsekwencji. Dzielimy się więc ze swoimi pracownikami planem oszczędzania. Tłumaczymy im cel oszczędności firmowych i angażujemy w efektywne wykorzystanie zasobów firmowych. Najważniejszy jest zespół, który rozumie, że oszczędności powinny stanowić element większej zmiany jakościowej, a zaangażowanie pracowników w obniżanie niepotrzebnych kosztów jest tutaj kluczowe. Dodatkowo zachęcamy naszych pracowników, by dzielili się z nami swoimi pomysłami na oszczędności w firmie i wprowadzamy je w życie – Tomasz Wiśniewski, dyrektor Techniczny Grupy Kapitałowej.

Zakład w Lublinie współpracuje z ponad 100 hodowców. Jak deklarują przedstawiciele firmy, wszyscy są starannie dobierani. Firma wyszukuje na rynku rolników, którzy mają już ugruntowaną produkcję. Nawiązanie współpracy poprzedzone jest dokładnym wywiadem dotyczącym ich poprzedniej pracy. Jednym z celów firmy jest motywacja dostawców, by poddawali się certyfikacji i otrzymywali coraz lepsze oceny.

W każdym obszarze swojej działalności staramy się postępować świadomie, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i jego zasobów. Chcemy być dobrym pracodawcą, dobrym sąsiadem i rzetelnym partnerem – podsumowuje prezes SuperDrob, Marcin Świąć.

Spółka jest jednym z czołowych producentów drobiu w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat (2016-2019) odnotowała znaczący wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat, czego odzwierciedleniem jest blisko 2 mld przychodu.

Początki działalności firmy sięgają 27 lat wstecz, kiedy mieszkający w Szwajcarii Henri Lipka szukał sposobu na wsparcie przemian gospodarczych w rodzinnej Polsce. Wtedy też inwestor wykupił Warszawskie Zakłady Drobiarskie i stworzył markę SuperDrob. Początkowy rozwój firmy związany był z działalnością na ternie kraju aż do 2011 roku, kiedy przedsiębiorstwo zdecydowało się wejść na bardzo duży i wymagający rynek chiński.

Już rok później utworzona została Grupa Kapitałowa, która umocniła pozycję na rynku. Rok 2015 jest jednym z przełomowych momentów w historii. Do grupy dołączają kolejne spółki, a firma przechodzi rebranding. W Lublinie spółka decyduje się zainwestować w 2018 roku otwierając zakład rozbioru drobiu. Obecnie firma działa na większości rynków europejskich i w Chinach stale rozwijając się.

SuperDrob nieustannie chce podejmować nowe wyzwania. Pragniemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony prowadzić wszystkie nasze działania. Wierzymy, że rozwijając potencjał naszej firmy wspieramy rozwój zarówno polskiej gospodarki, jak i lokalnej społeczności oraz budujemy wzajemne zaufanie z naszymi interesariuszami – mówi Marcin Świąc, prezes zarządu.

Firma poszerzając swoją działalność o kolejne podmioty może kontrolować cały łańcuch produkcji. Jak wskazują przedstawiciele firmy: „od pola do stołu”. Tym samym gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów. Troska o produkt rozpoczyna się już na etapie produkcji paszy dla zwierząt, gdzie firma przykłada dużą wagę do jakości ziaren i najnowszej technologii pozwalających na wyprodukowanie pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla kurcząt. Wśród mieszanek znajdują się również te niezawierające GMO i pochodzące tylko z polskich zbóż.

Pracujemy nad standardem w chowie zwierząt, w którym nie ma miejsca na antybiotyki i kokcydiostatyki. Wybieramy trudniejszą drogę i chcemy wprowadzać środki zapobiegawcze: szczepienia ptaków na kokcydiozę oraz pasze wzbogaconą o probiotyki i prebiotyki. To dla nas ważne i wierzymy, że w przyszłości wszystkie produkty oferowane przez Super Drob będą pochodziły z kur z takiego chowu – komentuje Robert Bogusz, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu.

Pełny raport dostępny jest na stronie: https://raport-csr.pl/