Poznaj Gospodarczy Lublin!

Od października, w każdą pierwszą sobotę miesiąca Miasto zaprasza na specjalne wycieczki z cyklu „Poznaj Gospodarczy Lublin”. Oferta kierowana jest do wszystkich mieszkańców, którzy chcą poznać gospodarcze oblicze Lublina. Warunkiem udziału w bezpłatnych przejazdach jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Od ponad dekady obserwujemy intensywny rozwój gospodarczy Lublina. Z roku na rok wzrasta liczba zlokalizowanych w mieście firm oraz tworzonych przez nie miejsc pracy, rosną również nakłady inwestycyjne lubelskich przedsiębiorstw. Lublin wybierany jest przez nowych inwestorów nie tylko ze względu na dogodne położenie komunikacyjne, ale przede wszystkich na dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników czy nowoczesnej infrastruktury biznesu. Część podmiotów kontynuuje lubelskie tradycje gospodarcze, jednak równocześnie w mieście pojawia się coraz więcej firm prowadzących działalność w branży zaawansowanych technologii. Chcemy pokazać mieszkańcom tę gospodarczą stronę Lublina – cykl jesiennych wycieczek to doskonała okazja do zapoznania się z biznesowym potencjałem miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przejazdy „Poznaj Gospodarczy Lublin” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie naszego miasta. Wycieczka będzie okazją do poznania ich historii i profili działalności. O obecnych i dawnych lubelskich firmach opowie pracownik Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Uczestników woził będzie autobus miejski, na co dzień obsługujący linie komunikacji miejskiej. Jedynym warunkiem udziału w bezpłatnych przejazdach jest wcześniejsze dokonanie rejestracji na stronie www.gospodarczy.lublin.eu/przejazdy. Pierwsza wycieczka odbędzie się 1 października o godzinie 12.00.

Trasa wycieczki rozpoczyna się na przystanku Tarasy Zamkowe 03 (CH VIVO! Lublin) i prowadzi ulicami: Mełgiewską, Metalurgiczną (obwodnica miasta), Witosa, Moritza, Vetterów, Braci Krausse, Plewińskiego, Grygowej, Droga Męczenników Majdanka, Krańcową, Wrotkowska, Krochmalną, Lubelskiego Lipca ’80, Zamojską, Lubartowską oraz al. Tysiąclecia. Przejazd zakończy się na przystanku Tarasy Zamkowe 03. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce spotkania co najmniej 10 minut przed odjazdem.

Organizatorem przejazdów jest Miasto Lublin we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o.