Lublin miastem przyjaznym inwestorom

Lublin to jedno z najatrakcyjniejszych miast dla biznesu w Polsce pod względem lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Koszty operacyjne oraz zatrudnienia w Lublinie są niższe o 20-30% niż w Polsce Centralnej i Zachodniej. Miasto jest centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, liczącego ponad 600 tys. mieszkańców, z czego około 339 tys. to mieszkańcy Lublina. Przekłada się to na wysoki potencjał kapitału ludzkiego, tak ważnego dla rozwoju firm.

Najnowsza, 3. edycja cyklu badania Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint – Business Environment Assessment Study, przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Lublinie przez decydentów polskich firm. Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pro Progressio. 

Stabilizacja mimo pandemii 

Średnia ocena miasta wynosi 6,4 punktu w 10-stopniowej skali. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak potencjał edukacyjny (7,1 p), ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,0 p) oraz infrastruktura (6,3 p).

Lublin to obecnie największy w Polsce Wschodniej ośrodek gospodarczy i akademicki, a zarazem jedyne miasto tego makroregionu z aspiracjami metropolitalnymi. To również aktywny uczestnik sieci współpracy europejskich i światowych metropolii, zaliczany do najdynamiczniej rozwijających się polskich miast i plasujący się na czołowych miejscach rankingów rozwoju zrównoważonego, absorbcji funduszy unijnych, przyciągania inwestorów czy inteligentnych miast – mówi dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin.

Koszty operacyjne oraz zatrudnienia w Lublinie są niższe o 20-30% niż w Polsce Centralnej i Zachodniej. Miasto jest centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, liczącego ponad 600 tys. mieszkańców, z czego około 339 tys. to mieszkańcy Lublina. Tworzy to duży wewnętrzny rynek zbytu o wysokiej chłonności. 49% mieszkańców ma mniej niż 40 lat, natomiast 58% populacji to ludność w wieku produkcyjnym – podkreśla Radosław Kostka, Acquisition Manager, Vastint. 

Siła zmian w infrastrukturze 

Magnesem, który przyciąga inwestorów do Lublina jest dynamicznie rozwijająca się infrastruktura. Budowa obwodnicy, dróg dojazdowych, unowocześnienie miejskiego transportu publicznego oraz uruchomienie Portu Lotniczego Lublin umacniają pozycję na mapie Polski i Europy. Komunikacja miejska była w tym obszarze wskaźnikiem o największej wartości, wynoszącym aż 7,2 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 roku. Lublin od lat rozwija zrównoważoną i ekologiczną komunikację oraz inwestuje w nowoczesny tabor, co sprawia, że już dziś spełnia wymóg udziału 30% pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, będąc w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie. Wartością dodaną dla lubelskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej – ponad 34 000 m2 w budowie. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy województwa lubelskiego wynoszą obecnie 183 200 m2. Ocena infrastruktury plasuje się na poziomie 6,3 p a ocena dostępności powierzchni biurowej na 6,1 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 r.

Lublin jest 8 rynkiem biurowym w Polsce całkowicie opanowanym przez lokalnych deweloperów. Bardzo cieszy mnie to, że nareszcie, po 2 latach uśpienia, spodziewamy się w Lublinie dużego strzału podażowego. Na przełomie roku całkowity zasób powierzchni biurowej powiększy się o ponad 35 000 mkw – twierdzi Agnieszka Gułaś, Senior Negotiator, Cushman & Wakefield. Jeżeli chodzi o inwestycje w samym Lublinie, najważniejszą informacją ostatniego roku jest niewątpliwie rozpoczęcie prac przy budowie nowego dworca metropolitarnego. Hub komunikacyjny, którego projekt trafił do finału konkursu World Building of the Year, ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie i nową wizytówką miasta dodaje ekspertka.

Rosnący potencjał edukacyjny 

Dziewięć uczelni wyższych, a wśród nich największa uczelnia w województwie lubelskim, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Lublin liczy sobie ponad 60 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w finansach (7,8 tys.), potem w IT (3,4 tys.) a następnie w obszarze inżynieryjnym (3,3 tys.). Kapitał ludzki został oceniony na 7,1 p w dziesięciostopniowej skali.

Lublin ma najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia studentów w Polsce. W roku akademickim 2019/ 2020 w stolicy województwa lubelskiego studiowało 7 048 studentów z zagranicy – z 92 krajów świata. Wśród studentów kierunków lingwistycznych najwięcej jest absolwentów filologii angielskiej, na drugim miejscu filologii niemieckiej, a na trzecim filologii hiszpańskiej. Studenci są więc wielojęzyczni, co jest szczególnie cenne dla pracodawców z sektora usług wspólnych. Miasto przyciąga studentów szeroką ofertą kierunków studiów, doskonałą kadrą naukową oraz działaniami na rzecz wspierania studentów. Programy, takie jak „Study in Lublin”, zachęcają, szczególnie studentów z zagranicy, podobnie jak niższe koszty utrzymania oraz lokalizacja blisko wschodniej granicy – wyjaśnia Izabela Wądołowska, Senior Consultant, Antal SSC/BPO.

Rozwój lubelskiego rynku pracy  

Mocną stroną Lublina są kadry z obszaru kompetencji lingwistycznych, a także obecność kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu IT. Równie wysokie wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach sprzedażowych oraz wśród kadry niższego szczebla. Taki potencjał kapitału ludzkiego wpływa na fakt, że aglomeracja lubelska jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych rynków pracy w Polsce.

Bardzo duże znaczenie dla sytuacji na rynku pracy w Lublinie ma potencjał intelektualny. Coraz więcej firm wybiera Lublin jako miejsce przyszłych inwestycji ze względu na bardzo dobrą jakość kształcenia, ogromny potencjał naukowy, innowacyjność oraz stałą dostępność wyszkolonej kadry. Lubelscy przedsiębiorcy chętnie nawiązują współpracę z uczelniami, co bardzo dobrze wpływa na zatrudnienie oraz rozwój przemysłu i sektora usług – mówi Monika Kiliańska, Team Manager, Antal IT Services. Specyfiką lubelskiego rynku pracy jest przede wszystkim dostępność specjalistów średniego oraz wyższego szczebla o kompetencjach lingwistycznych, jak i również wysoka dostępność specjalistów o kompetencjach z zakresu IT i sprzedażowych. Tutaj również łatwo pozyskać kadrę niższego szczebla. Inwestycyjny klimat miasta, a także szybko rozwijający się rynek powierzchni biurowych sprzyja wzrostowi sektora nowoczesnych usług oraz technologii informatycznych – dodaje Kiliańska.

***  

O badaniu  

Badanie „Business Environment Assessment Study” zostało zrealizowane metodą CAWI wśród szefów 809 firm w Polsce w IV kwartale 2020 r. Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku.

Pobierz pełny raport.

O Antal  

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka Antal jest obecna w Polsce od 1996 roku. W ramach Grupy Antal funkcjonuje polska spółka, która powstała w 1996 roku oraz spółka otwarta w 2014 roku w Czechach i spółka Enloyd – na Węgrzech. W Polsce biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska. Obecnie w Antal działa 10 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom w zakresie oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych. W 2018 roku uruchomiono również dwie innowacyjne usługi: platformę dla freelancerów – REX oraz Agencję Pracy Robotów.  

O Cushman & Wakefield   

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake 

O Vastint  

Vastint Poland jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości, od ponad 30 lat. Filary działalności firmy to zarządzanie portfelem nieruchomości oraz rozwój projektów biurowych, mieszkaniowych i hotelowych, które zapewniają komfortowe i zrównoważone środowisko życia, pracy oraz wypoczynku.