Polski reprezentant konkursu Creative Business Cup wybrany!

Miasto Lublin od 2017 r. jest Partnerem Krajowym konkursu Creative Business Cup, tj. międzynarodowej inicjatywy skupiającej blisko 100 krajów z całego świata. Głównymi celami konkursu są: wspieranie rozwoju biznesowego startupów z sektora kreatywnego, umożliwienie lokalnym firmom dostępu do międzynarodowego rynku, przedstawienie inwestorom innowacyjnych pomysłów, budowanie sieci kontaktów pomiędzy startupami, organizacjami i biznesem oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej.

W tym roku aż 16 pomysłów biznesowych zostało zgłoszonych do rywalizacji o tytuł najlepszego startupu sektora kreatywnego. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury jednomyślnie ogłosiło zwycięzcę, którym został startup AssetWire.io.
 
Jak mówi założyciel, startup AssetWire.io, to innowacyjne narzędzie do profesjonalnego zarządzania zbiorami danych multimedialnych w chmurze.
Podstawowe funkcjonalności systemu DAM obejmują:

  • zdolność importowania, zarządzania i eksportowania zasobów multimedialnych,
  • zdolność transformacji danych multimedialnych,
  • monitorowanie życia zasobu (historia użycia, dostępów, przypadków użycia),
  • zdolność globalnego dostarczania danych multimedialnych.

Jednak najważniejszymi elementami, które stanowią wartość dodaną niespotykaną w rozwiązaniach konkurencyjnych są:

  • Inteligentna automatyzacja najczęściej wykonywanych operacji za pomocą autorskiego systemu przepływu zadań (workflow),
  • Oparty o uczenie maszynowe (machine learning) algorytm optymalizacji kosztów magazynowania danych,
  • Elastyczny system opłat tylko za realnie zużyte zasoby, tzw. Pay-as-you-go.

Docelowymi adresatami usług dostarczanych przez produkt są małe i duże firmy, które wykorzystują zdjęcia i video na potrzeby tak tradycyjnych kanałów marketingowych (broszury, gazetki, prezentacje), jak i w obszarze digital / social-media/e-commerce (infografiki, prezentacje, wideo, zdjęcia produktów).

Gratulujemy zwycięzcy i trzymamy kciuki za powodzenie podczas światowego finału Creative Business Cup, który odbędzie się już 27-28 czerwca w Kopenhadze.