Wizyta Ambasadora Rwandy w Lublinie!

W minioną środę mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Ambasadorem Republiki Rwandy w Polsce, Panem Profesorem Anastase Shyaką. Podczas rozmów poruszano kwestie akademickości (w Lublinie studiuje ok. 50 studentów z Rwandy), w tym współpracy uniwersyteckiej w zakresie badań naukowych i wymiany akademickiej, wdrożenia w lubelskich spółkach komunalnych energooszczędnych technologii oraz gospodarki odpadami jak i gospodarki wodno-ściekowej. Rozmawiano również o niskoemisyjnym taborze komunikacji miejskiej, w tym autobusach wodorowych oraz nowoczesnych usługach dla biznesu.

Gościom z Rwandy zaprezentowano wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach obchodów ESM 2023 i zaproszono do uczestnictwa w wybranych inicjatywach. Kolejnym tematem rozmów była możliwość podjęcia współpracy pomiędzy miastami w ramach partnerstwa. Rozmowy były kontynuowane na poziomie roboczym w formule śniadania biznesowego z udziałem przedstawicieli lubelskiego biznesu i ośrodków akademickich. Przedsiębiorcy dowiedzieli się o potencjale i uwarunkowaniach inwestowania na rynkach afrykańskich.

Ambasador Shakya przytoczył dane gospodarcze. Rwanda jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w całej Afryce. PKB od 2003 r. rocznie wzrastał średnio o 7–8%, a główne importowane towary to: ropa, artykuły spożywcze, leki, maszyny, stal i cement.

Więcej o spotkaniu na stronie.