„Wykorzystanie danych transportowych i ankietowych do testowania rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności” – kolejna edycja warsztatów dla samorządów

Warsztaty dla samorządów to cykl wydarzeń realizowanych w ramach projektu CoMobility, które są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów oraz osób związanych zawodowo z tematyką mobilności miejskiej. Konsorcjum projektu CoMobility serdecznie zaprasza na drugą edycję warsztatów dla samorządów pt. „Wykorzystanie danych transportowych i ankietowych do testowania rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności”, która odbędzie się 15 września 2022 r.

Niebieski prostokąt z białymi napisami "Kolejna edycja warsztatów dla samorządów"

Druga edycja warsztatów skupiać się będzie na tematyce związanej z możliwością zbierania danych, a następnie ich wykorzystania w kontekście kreowania polityki miejskiej. Warsztaty przedstawią również sposoby na wykorzystanie metod uczenia maszynowego w kontekście badania wyborów transportowych. W części dyskusyjnej zaplanowano debatę przedstawicieli polskich samorządów o możliwościach i barierach w budowaniu zrównoważonej mobilności. Na zakończenie warsztatu wystąpi norweski partner projektu CoMobility, który przedstawi doświadczenia z miasta Oslo.

Rejestracja na spotkanie prowadzona jest na stronie. Poniżej zamieszczamy także agendę spotkania.

Tabela z agendą spotkania

Tematyka pierwszych warsztatów dotyczyła sposobów na skuteczne współtworzenie rozwiązań dla zrównoważonej mobilności. W ramach tego wydarzenia dyskutowano o funkcjonowaniu tzw. Miejskich Laboratoriów (City Labs), sposobach prowadzenia kampanii edukacyjnych dotyczących mobilności, oraz o tym, w jaki sposób realizować konkretne interwencje w przestrzeni miejskiej. Część warsztatową zwieńczyła dyskusja z uczestnikami dotycząca tematyki zastosowania metod kokreacji w tworzeniu rozwiązań dla mobilności miejskiej. Warsztaty zakończyły się wystąpieniem eksperta dr Michała Wolańskiego wykładowcy akademickiego Szkoły Głównej Handlowej, który przedstawił uczestnikom aktualny przegląd polityk transportowych oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu mobilności miejskiej. Więcej informacji o konsorcjum CoMobility na stronie.