Znamy laureatów Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin!

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin, organizowany już po raz czternasty, jest jedną z form wyróżnienia przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój lubelskiej gospodarki oraz budują pozytywny wizerunek miasta Lublin w kraju i zagranicą. W tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad 40 wniosków. Nagrody przyznano w 5 kategoriach: Innowacyjność, Obecność Na Rynku Globalnym, Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy, Przemysły Kreatywne. Przyznano również dwie nagrody specjalne.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin jest szczególną inicjatywą, w ramach której całkowitą uwagę skupiamy na lubelskich przedsiębiorcach. Dzięki ich zaangażowaniu, pomimo często niesprzyjających warunków, Lublin stale rozwija się pod kątem społeczno-gospodarczym. Celem Konkursu jest m.in. promocja zrównoważonego rozwoju oraz strategii biznesu uwzględniających społeczne i etyczne aspekty działalności biznesowej, które w kontekście trudnego czasu pandemicznego oraz wojny w Ukrainie były szczególnie istotne, a które niejednokrotnie wybrzmiały w działaniach podejmowanych przez lubelski biznes, potwierdzając tym samym jego dojrzałość i determinację do działania – Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk.

Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada w Trybunale Koronnym podczas uroczystej kolacji z laureatami konkursu. Wydarzenie otworzyło wystąpienie dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS, Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, który wygłosił prelekcję nt. prognoz dotyczących warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, w kontekście trudnych i zmiennych warunków makroekonomicznych, ale także szans płynących ze współpracy międzynarodowej, w tym z Ukrainą.

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród dla laureatów XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. W Konkursie wyróżniane są prace dyplomowe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów – których temat dotyczy szeroko pojętego rozwoju Lublina lub Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Konkurs organizowany jest w ramach uzyskania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Tego wieczoru do grona wyróżnionych dołączyli także laureaci Konkursu Pracodawca Roku, który jest inicjatywą realizowaną przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Jego celem jest honorowanie i promowanie godnych naśladowania pracodawców, którzy wyróżniają się otwartością we wspieraniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy czy promowaniem idei współpracy i partnerstwa. Nagrody w konkursie wręczyły Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych – Pani Monika Lipińska oraz Pani Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele biznesu, świata nauki, mediów i samorządu. Partnerem wydarzenia podsumowującego Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin był Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin 2022:

 1. Kategoria Młode Firmy

  Starcom Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za dynamiczny rozwój firmy, wzmocnienie pozycji miasta Lublin jako doskonałej lokalizacji dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz wprowadzenie na lubelski rynek globalnych zasad kultury organizacji i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Spółka cały czas inwestuje w rozwój technologiczny m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy finansowe, takie jak implementacja nowych systemów Blackline/Concure, czy robotyzacja procesów księgowych. Lubelski oddział firmy Starcom Sp. z o.o.w celu podnoszenia kompetencji pracowników oraz realizacji projektów badawczych, ściśle współpracuje z lubelskimi uczelniami oraz szkołami językowymi. Lubelskie centrum Publicis Re:Sources jest spółką zależną firmy Starcom. Oferuje rozwiązania technologiczne, platformy i usługi biznesowe wprowadzające w życie filozofię „Power of One”.

  Codema Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za znaczący wkład w rozwój inteligentnych sieci IT i ICT, stanowiących jeden z 7 inteligentnych specjalizacji Lublina do 2030 r. oraz za dynamiczny rozwój firmy w zakresie pozyskiwania i realizacji nowych projektów rozwojowych. Podstawową działalnością spółki jest tworzenie aplikacji webowych i mobilnych, quality assurance, outsourcing specjalistów IT, projektowanie i dostosowywania produktów informatycznych do potrzeb użytkownika końcowego oraz refaktoring oprogramowania. Firma sukcesywnie zwiększa swoje zatrudnienie tworząc multidyscyplinarne zespoły, ponadto zgodnie z prognozami do końca 2025 r. spółka zwiększy udział przychodów ze sprzedaży nowych usług IT na rynkach zagranicznych o minimum 10%.
 2. Kategoria Innowacyjność

  Voice Contact Center Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za dynamiczny rozwój lubelskiego oddziału, systematyczny wzrost zatrudnienia w obydwu lubelskich biurach, które obecnie zatrudniają ponad 700 osób, a także za rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii, takich jak autorskie rozwiązanie – Primebot, usprawniających wielokanałową obsługę klienta. Voice Contact Center sp. z o.o. to rozpoznawalna i doceniana przez klientów firma, specjalizująca się w wielokanałowej obsłudze klienta. Spółka jest prekursorem rozwoju chatbotów i voicebotów, które z powodzeniem wdrożyła już w kilku największych firmach w Polsce. W rozwój rozwiązania zaangażowani byli specjaliści z lubelskich oddziałów spółki.

  R&D Centre Inventor Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za opracowywanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej branży mechanicznej, urządzeń rolniczych oraz innych konstrukcji z dziedziny mechaniki. Komisja szczególnie doceniła wieloletnie działania firmy na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim realizację projektu dotyczącego opracowania zaawansowanej technologicznie i konstrukcyjnie prasoowijarki, mającej zastosowanie m.in. w dużych gospodarstwach rolnych (w szczególności o powierzchni powyżej 50 ha), a także plan rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego, którego celem jest prowadzenie zaawansowanych prac B+R nad stworzeniem rozwiązań w zakresie maszyn rolniczych (innowacje produktowe i procesowe).
 3. Kategoria Obecność na ryku globalnym

  Modern-Expo S.A. (nagroda główna) – za utrzymanie dynamicznego rozwoju firmy podczas wyjątkowo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, szybką rekcję na nie i dywersyfikację prowadzonych działań oraz umocnienie swojej pozycji na rynkach zachodnich. Grupa Modern-Expo to międzynarodowy holding, lider branży wyposażenia sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstała w latach 90. z połączenia dwóch firm – polskiej i ukraińskiej. W kontekście napaści Rosji na Ukrainę, firma zdecydowała się na sprzedaż fabryki na Białorusi oraz likwidację oddziału w Moskwie. Mimo to, dzięki umocnieniu swojej pozycji na rynkach zachodnich i planowanej dalszej ekspansji, systematycznie zwiększa przychody ze sprzedaży eksportowej. Dodatkowo firma dzięki prowadzonym inwestycjom stale zwiększa swoje zatrudnienie.

  AMERPHARMA Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za systematyczny wzrost przychodów, w tym uzyskanych z eksportu. Komisja doceniła firmę za dywersyfikację sprzedaży na 30 rynkach zbytu oraz wykorzystanie w tym celu nowych kanałów dystrybucji w postaci zagranicznych sieci handlowych, sklepów internetowych oraz platformy Amazon. Firma zajmuje się produkcją suplementów diety, odżywek dla sportowców i żywności funkcjonalnej, działalność spółki opiera na współpracy i zaangażowaniu surowców oraz podwykonawców i kontrahentów pochodzących z Polski. Firma w ostatnich trzech latach zrealizowała również kluczowe inwestycje, takie jak powstanie cukierni, zakup maszyn i nowych technologii oraz przebudowa magazynu i uruchomienie stacji uzdatniania wody.

  Laboratoria Natury Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za dynamiczny rozwój firmy, w tym znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz systematyczne rozszerzanie rynków zbytu. Spółka działa na międzynarodowym rynku farmaceutycznym, oferując suplementy diety, wyroby medyczne i napoje funkcjonalne. Realizacja projektów i inwestycji zlokalizowanych w Lublinie, w tym budowa nowego lubelskiego zakładu produkcyjnego (wraz z przebudową wnętrza i dostosowaniem budynku do potrzeb produkcyjnych) oraz zakup i uruchomienie dwóch nowych linii produkcyjnych, znacząco wpłynęły na zwiększenie zatrudnienia firmy. Spółka opracowała i opatentowała technologię LLP, czyli nowatorskie rozwiązanie zapewniające długą żywotność probiotyków w czekoladopodobnym suplemencie
  diety.
 4. Kategoria Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta

  Billennium S.A. (nagroda główna) – za systematyczny wzrost przychodów i zysków firmy oraz zwiększanie zatrudnienia. Podstawową działalnością firmy są technologie i usługi informatyczne. Komisja doceniła opracowane przez firmę rozwiązania informatyczne usprawniające obsługę klienta oraz wpływające pozytywnie na customer experience, w tym m.in. system Inperly, który pomaga zdalnie potwierdzić tożsamość oraz elektronicznie podpisać dokument, Billennium Squad App – aplikacja ułatwiająca raportowanie pracownikom czasu pracy oraz DCMT – system stanowiący główną bazę kompetencji i projektów firmy. Na osiągnięty w Konkursie wynik wpłynęła także wszechstronna działalność charytatywna firmy.

  Sii Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za etyczne wyznaczanie standardów kultury organizacyjnej w swojej firmie, liczne współprace z lubelskimi uczelniami oraz szkołami średnimi, a także zaangażowanie w akcje społeczne. Spółka jest liderem na polskim rynku w dziedzinie usług IT i outsourcingu. Spółka, w trosce o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych w zarządzaniu wdrożyła normę ISO 14001. Ponadto przynależy do największych organizacji biznesowych takich jak ABSL czy Francusko-Polska Izba Gospodarcza, aktywnie angażując się w ich działania.

  Vistra Corporate Services Sp. z o.o. (wyróżnienie) – za dynamiczny rozwój lubelskiego oddziału, reprezentację sektora nowoczesnych usług w Lublinie i promocję miasta na zagranicznych rynkach. Spółka jest wiodącym dostawcą usług korporacyjnych i administratorem funduszy inwestycyjnych. Komisja doceniła firmę za wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi pracy oraz programów szkoleniowych i wdrożeniowych dla pracowników z lubelskiego oddziału, zaangażowanie we współpracę z lubelskimi uczelniami i realizację nowatorskich projektów edukacyjnych oraz wzrost zatrudnienia i prowadzone działania CSR.
 5. Kategoria Przemysły kreatywne

  MOCNO Studio – Michał Ćwiek (wyróżnienie) – podstawą działalności studia są kompleksowe realizacje z zakresu identyfikacji wizualnej. Studio kompleksowo projektuje elementy systemu identyfikacji wizerunku od logotypu, przez materiały do druku i wykorzystania w Internecie, po animacje etc. Komisja doceniła Studio za stały rozwój kompetencji, szczególnie w kierunku niszowych usług jak np. rzeźb komercyjnych czy projektowanie webowe/mobilne oraz Virtual Reality. Właściciele studia są również wykładowcami Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, angażują się w projekty realizowane przez miejskie instytucje, dotyczące edukacji przedsiębiorczości i promujące rozwój przemysłów kreatywnych w Lublinie. Studio jest także częścią kolektywu LuCreate, który ma na celu pokazanie potencjału oraz integrowanie środowisk kreatywnych na Lubelszczyźnie.
 6. Nagrody specjalne

  Modern-Expo S.A. – za wsparcie i pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy w związku z napaścią Rosji na ich kraj. Modern-Expo to przede wszystkim ludzie – Ukraińcy i Polacy – którzy od 25 lat razem budują wspólne przedsiębiorstwo. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w trybie 24-godzinnym firma organizowała pomoc, zapewniając zakwaterowanie dla rodzin emigrantów, transport dla grup uchodźców, wsparcie socjalne w postaci uruchomienia tymczasowego przedszkola dla dzieci z Ukrainy. Ponadto spółka reaktywowała projekt „Razem z Ukrainą” i zaangażowała się w pomoc materialną. Powstały zbiórki odzieży militarnej oraz środków medycznych. Dzięki utworzonej stronie internetowej www.razemzukraina.com zorganizowano transporty pomocy humanitarnej dla mieszkańców ośrodków dla uchodźców, ale także obywateli Ukrainy, którzy pozostali na terenie objętym wojną.

  Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o. – jest prężnie działającą i stale rozwijającą się placówką medyczną. Zatrudnia ponad 400 pracowników. Z zaangażowaniem inicjuje programy profilaktyczne: Stop Boreliozie, Stop HCV oraz programy w zakresie profilaktyki 40+, gruźlicy i chorób układu krążenia, raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, wczesnego wykrywania RZS u osób w wieku aktywności zawodowej, przewlekłych bólów kręgosłupa. Z ogromnym zaangażowaniem włączają się w różnorodne i regionalne akcje społeczne, takie jak Szlachetna Paczka, zbiórka funduszy na Centrum Onkologii, czy Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie angażują się także w pomoc uchodźcom. W 2022 roku Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o. obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia placówki.

Laureaci Konkursu na najlepszą pracę dyplomową – edycja XIII

Nagrodę główną, w wysokości 6 000 zł, otrzymała Pani Edyta Seremak za pracę dyplomową w formie filmu pt.: „Sztuczna inteligencja: wizja przyszłości w oparciu o dzieła kulturowe i nowe technologie”. Praca powstała pod kierunkiem dr. hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS.

Pierwsze wyróżnienie o wartości 3 000 zł zostało przyznane Panu Arkadiuszowi Gąsiorowskiemu, autorowi pracy „Przekształcenie terenu przemysłowego w Lublinie w wielofunkcyjną, inkluzywną dzielnicę wzajemnych relacji”. Problem badawczy zgłębiany był pod kierunkiem dr. inż. arch. Huberta Trammera.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano również dwa wyróżnienia w kwocie 1 500 zł. Pierwsze z nich otrzymała Pani Anna Kawęcka za pracę „Tożsamość przestrzeni publicznych w dobie globalizacji. Projekt rewitalizacji północnego sąsiedztwa obszaru Dworca Metropolitalnego w Lublinie–idea Vauxhall Gardens”. Dyplom został przygotowany w ramach seminarium s. dr hab. inż. arch. Anny Tejszerskiej.

Drugie wyróżnienie, za pracę „Modelowanie salda migracji dla miasta Lublina z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, przygotowaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Gawryluka, odebrała Pani Ewa Dziwura.

Laureaci Konkurs Pracodawca Roku 2022

 • Nagroda główna w kategorii średnia/duża firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 • Wyróżnienie w kategorii średnia/duża firma: Solutions 30 Wschód Sp. z o.o.
 • Nagroda główna w kategorii mikroprzedsiębiorstwo/mała firma: CRESCA Ewa Tymińska-Jaraszkiewicz.
 • Wyróżnienie w kategorii mikroprzedsiębiorstwo/mała firma otrzymała Sylpo System Sp. z o.o.