Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki”  zwycięzcą w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022!

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). Nagradzane są w nim najlepsze inicjatywy wzmacniające postawy przedsiębiorcze i mające wpływ na lokalne gospodarki. W ramach czterech edycji lubelskiego projektu w warsztatach, wizytach w firmach czy spotkaniach z osobami z sektora kreatywnego, wzięło udział już 1,3 tys. dzieci.

Kolorowa grafika przedstawiająca spotkania uczestników projektu w siedzibach lubelskich firm. Na zdjęciach uśmiechnięte dzieci biorące udział w warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami biznesu.

„Przedsiębiorcze Dzieciaki” to dla nas projekt szczególny, cieszący się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony najmłodszych, ich rodziców, a także szkół i przedstawicieli biznesu. Wysoka ocena projektu na szczeblu krajowym, a później przez międzynarodowe gremium potwierdza, że obrana przez nas 5 lat temu ścieżka i postawienie nacisku na edukację przedsiębiorczości już od najmłodszych lat, to dobry kierunek dla rozwoju naszego miasta. Jesteśmy dumni, że Lublin staje się międzynarodową inspiracją w kreowaniu postaw przedsiębiorczych na każdym etapie kształcenia – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs European Enterprise Promotion Award (EEPA) ma na celu wyróżnienie najlepszych europejskich promotorów w dziedzinie przedsiębiorczości, a także projektów, które mają realny wpływ na lokalną gospodarkę oraz potencjał do ich wdrożenia w innych regionach Europy. W tym roku, na etapie krajowym konkursu wpłynęło prawie 200 zgłoszeń, z których komisja wybrała 47 do oceny w ramach etapu europejskiego. W dniu 29 listopada, podczas uroczystej Gali wręczenia nagród w Pradze, Jury Konkursowe ogłosiło wyniki etapu europejskiego. Obok lubelskiego projektu nagrody otrzymały inicjatywy z Niderlandów, Ukrainy, Grecji, Francji i Belgii.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to narzędzie służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i rozwijaniu tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju kariery zawodowej.Uczestnicy projektu, dzieci w wieku 6-10 lat, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” jest realizowany od 2018 roku. Łącznie, w czterech edycjach wzięło udział 55 klas z lubelskich szkół55 firm. Odbyło się 100 wizyt w siedzibach przedsiębiorstw, w tym 45 spotkań z przedstawicielami sektora kreatywnego. Projekt zaangażował 1300 dzieci. W 2021 r. pilotażowo do projektu dołączyła Polska Szkoła Sobotnia im. Dąbrówki w Cambridge, a w roku bieżącym Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja międzynarodowych edycji projektu.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu.

Fot. Promoting Enterprise News Portal, [https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/european-commission-reveals-winners-of-european-enterprise-promotion-awards-eepa/].