Kolejna edycja Kawiarenek Językowych za nami

Podczas 11 warsztatów, w jesiennej edycji projektu „Kawiarenek językowych”, zorganizowanych przez Cash Director, DS Consulting, Genpact, OEX Voice Contact Center, Publicies Re: Sources, Transitions Technologies-Software oraz Vistra Poland wzięło udział 124 studentów z lubelskich uczelni (UMCS, KUL, Politechniki Lubelskiej, WSPA). Studenci poznali sposób funkcjonowania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i zyskali umiejętności zwiększające ich kompetencje na rynku pracy. W trakcie spotkań rozwinęli umiejętności lingwistyczne, językowe, programistyczne, komunikacyjne, które wchodzą w skład kompetencji jutra.

Uczestnicy zakończonej właśnie edycji „Kawiarenek językowych” dowiedzieli się, jak rozpocząć i rozwijać swoją karierę, tworzyć CV oraz poznali kluczowe kompetencje miękkie i twarde, które oceniane są m.in. w trakcie rozmów rekrutacyjnych. W programie projektu odbyły się również m.in.: warsztaty przybliżające nowoczesne technologie, jakie wykorzystywane są w outsourcingu w księgowości, zasady metodyki Design Thinking, a także spotkanie z testerem oprogramowań, który wyjaśnił zasady codziennej pracy w tym zawodzie. 

Projekt „Kawiarenki językowe” realizowany jest w ramach programu „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość”. Powstał z inicjatywy Miasta Lublin we współpracy z sektorem nowoczesnych usług biznesowych, lubelskimi uczelniami wyższymi oraz środowiskiem edukacyjnym. Projekt poprzez podniesienie świadomości prowadzonej działalności firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie wpisuje się w strategię działań wdrożeniowych Strategii Lublin 2030 oraz przyznany Miastu Lublin tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.