Za nami międzynarodowa konferencja „INCUBATING FREEDOM – Post War Innovative Transformation of Ukraine”!

Wydarzenie poświęcone wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji w zakresie IT odbyło się w dniach 1-2 grudnia w Lublinie. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Urząd Miasta Lublin oraz Ukrainian Talent Foundation. W ramach grudniowego wydarzenia odbyły się panele merytoryczne, w których udział wzięli krajowi i zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele instytucji, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konferencją objęła Agata Kornhauser-Duda.

Podczas konferencji został powołany polsko-ukraiński klaster akademicki w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa, a także odbyła się inauguracja wielkoskalowego programu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”, mającego na celu przeszkolenie kobiet w zakresie kompetencji wykorzystywanych w branży IT.

Celem programu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy” jest pomoc dla ukraińskich uchodźców w Polsce i zarazem wsparcie Ukrainy wobec wyzwania, jakim będzie powojenna odbudowa kraju. W tym celu przeszkolonych zostanie około 30 tysięcy kobiet, w większości uchodźczyń z Ukrainy, przebywających tymczasowo w Polsce. Pomoże to w rozwiązaniu problemów społeczno-ekonomicznych uchodźców, wzmocni docelowo gospodarkę Ukrainy i będzie miało ważne implikacje dla polskiego rynku IT, na którym, według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, już obecnie brakuje 150 tysięcy informatyków.

Przekwalifikowanie kadr będzie oparte na korporacyjnych metodach nauczania, przy jednoczesnym zaangażowaniu praktyków pracujących w krajowych i międzynarodowych firmach. Szkolenia będą odbywać się online. Dodatkowo w programie zaplanowano zajęcia stacjonarne w formie szkoleń, projektów i seminariów z udziałem wysoko wykwalifikowanych specjalistów i wykładowców. Pierwsze sesje szkoleniowe rozpoczną się w lutym 2023 r. Projekt „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy” został przygotowany przez polsko-ukraińskie konsorcjum PERSPEKTYWY ACADEMY, kierowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy oraz przez ukraińskiego partnera Ukrainian Talent Foundation, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu IT w języku ukraińskim i angielskim. Realizacja projektu odbywa się w ramach „Deklaracji współpracy w dziedzinie edukacji”, podpisanej 17 września 2022 r. przez ministerstwa edukacji i nauki Polski i Ukrainy podczas Światowego Szczytu ONZ poświęconego przekształceniom w edukacji.

Więcej informacji o konferencji na stronie Organizatora.