Lublin pomaga obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy

Wiele z osób szukających schronienia przed wojną w Ukrainie, decyduje się rozpocząć nowy etap życia w Lublinie. Miasto wspiera ich na wielu płaszczyznach, w tym ułatwiając kontynuowanie pracy zawodowej. Efektem wspólnych działań Miasta LublinLokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, wspieranych przez Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie jest uruchomienie narzędzia, które pomoże obywatelom Ukrainy w znalezieniu pracy odpowiadającej ich wykształceniu i kompetencjom. Niezbędnego wsparcia merytorycznego udzieliły organizatorom Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz firma HRappka.  

– Nieuregulowana forma pomocy obywatelom Ukrainy na rynku pracy stała się impulsem do podjęcia wspólnych wysiłków, których efektem jest uruchomiony portal. Od początku marca zbieramy oferty pracy od pracodawców z Lublina i regionu, teraz zaczynamy budować bazę informacji o potencjalnych pracownikach. Rola wolontariuszy-rekruterów polegać będzie na jak najszybszym i najbardziej efektywnym „sieciowaniu” zainteresowanych stron, przy czym wszelkie formalności dotyczące legalnego zatrudnienia kandydata pozostają do ustalenia bezpośrednio pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.    

Potrzeba stworzenia takiego narzędzia wyszła ze strony pracodawców, którzy mimo zgłaszanych chęci co do zatrudnienia, nie są w stanie samodzielnie znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin stworzyła narzędzie dostępne na stronie www.praca-lublin-ukraina.pl, za pośrednictwem którego obywatele Ukrainy będą mogli zgłosić chęć podjęcia pracy w Lublinie, określając przy tym swoje kompetencje, umiejętności językowe czy posiadane doświadczenie. Zaangażowani do projektu wolontariusze, pełniący funkcję nieodpłatnych rekruterów, w oparciu o wiedzę własną oraz pozyskaną na uruchomionej z początkiem marca stronie www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina będą dopasowywać informacje pozyskane od potencjalnych pracowników do ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców i wspomagać kontakt pomiędzy nimi. W ciągu pierwszych 10 dni, poprzez specjalny formularz on-line zarejestrowane zostały oferty 120 przedsiębiorców zawierające ponad 800 miejsc pracy.

– Od pierwszych dni wojny mocno zaangażowaliśmy się we wsparcie niesione Ukraińcom, m.in. udostępniając Lubelskiemu Społecznemu Komitetowi Pomocy Ukrainie naszą infolinię 533 391 569. W Centrum Inspiracji Turystycznej skupiamy się na pomaganiu uchodźcom w odnalezieniu się na terenie miasta. W toku tych działań poznaliśmy historie ludzi, którzy szukają jakiejkolwiek pracy, często poniżej ich kompetencji, choć właśnie tych kwalifikacji szukają pracodawcy, m.in. z branży turystycznej – mówi Krzysztof Raganowicz, Prezes LOT Metropolia Lublin.

Obecnie obywatele Ukrainy nie mogą jeszcze dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, przez co pracodawcy nie mają dostępu do informacji o ich potencjale zawodowym.